Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

KONFERENCJA

"Specjaliści dla autyzmu"

Jak skutecznie pomagać dzieciom z autyzmem i ich rodzinom

GDZIE?

Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II
Pl. Staszica 1, 87-800 Włocławek

KIEDY?

4 marca 2017

INFO

W trakcie trwania konferencji oraz w przerwie, dostępny będzie Punkt Konsultacyjny dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci lub z podejrzeniem autyzmu.

Wstęp jest bezpłatny
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja
Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość uczestników jest ograniczona

PROGRAM KONFERENCJI

09:00 – rejestracja uczestników

09:15 przywitanie i przedstawienie prelegentów

09:30 – 10:10 – Czy to może być autyzm? Program wczesnego wykrywania autyzmu „BadaBada”  |  Agata Bujnik – Fundacja Synapsis

10:10 – 10:50 – Połączenie mikrobiota – mózg brakującym ogniwem w terapii autyzmu?  |  mgr Zuzanna Baraniak – Instytut Mikroekologii

10:50 – 11:30 – Wolontariat koleżeński jako nowa forma wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce  |  mgr Kinga Wojaczek – Autilius | Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

11:30 – 12:20 – Przerwa na lunch

12:20 – 13:00 – Dieta eliminacyjna jako wsparcie w terapiach osób z ASD  |  mgr Zuzanna Baraniak – Instytut Mikroekologii

13:00 – 13:20 Formy pomocy dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin  |  mgr Monika Kramkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

13:20 – 15:00 projekcja filmu „Życie animowane”

15:00 zakończenie

Konferencja organizowana przy współudziale:

Autilius - NIEZIEMSKIE WSPARCIE TERAPII AUTYZMU
Jesteśmy oficjalnym Partnerem Fundacji Synapsis
Jesteśmy oficjalnym Partnerem Programu BadaBada
Instytut Mikroekologii
Urząd Miasta Włocławek