Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Porozumienie Partnerskie z Fundacją Synapsis

Z ogromną radością i dumą chcieliśmy poinformować, że na początku października 2016 roku podpisaliśmy porozumienie partnerskie z Fundacją Synapsis, która wprowadza światowe standardy w terapii autyzmu w Polsce.

10

PAŹ, 2016

Jesteśmy zatem od kilku dni oficjalnym partnerem Synapsis

To partnerstwo zobowiązuje i stanowi dla nas motywację do ciągłego doskonalenia swojej pracy. Dla Was, rodziców i dzieci jest to gwarancja wysokich standardów prowadzonej terapii.

Wspólne działania koncentrują się w dużej mierze na realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”,
który powstał w odpowiedzi na problem rosnącej ilości urodzeń dzieci zagrożonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Fundacja jako jedyna w Polsce realizuje Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, który powstał w odpowiedzi na problem rosnącej ilości urodzeń dzieci zagrożonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niewystarczającej dostępności wczesnej diagnostyki dla dzieci do lat 3.Celami Programu „Badabada” są zmniejszenie stopnia niepełnosprawności spowodowanego zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń oraz wprowadzenie i rozpropagowanie właściwych procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka.

Więcej o programie „BadaBada” na http://badabada.pl/

Facebook