Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

SZKOLENIE DLA RODZICÓW

„Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu?” (szkolenie +warsztat)
ZAREJESTRUJ SIĘ!
GDZIE?
Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind
ul. Wiejska 12C, 87-800 Włocławek
KIEDY?

11.05.2019
godz. 10.00-15.00

O SZKOLENIU
Codzienne życie z dzieckiem ze spektrum autyzmu wymaga doskonałej znajomości  jego potrzeb, funkcji zachowań oraz strategii reagowania potwierdzonych najnowszymi badaniami. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zaburzenia ze spektrum autyzmu, z zaznaczeniem i omówieniem sfer deficytowych oraz propozycjami ich wspierania. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące funkcji tzw. „zachowań trudnych”, innego podejścia do nich oraz omówione zostaną strategie terapeutyczne w pracy nad nimi.

Praca z dzieckiem to również praca rodzica, prezentowane szkolenie zawiera część warsztatową pokazującą budowanie relacji z dzieckiem

DLA KOGO?
Szkolenie kierowane do rodziców i opiekunów dziećmi ze spektrum autyzmu, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii i sposobu reagowania w sytuacjach trudnych uwzględniających potrzeby dziecka.
CEL SZKOLENIA
– zdobycie podstawowych informacji o źródłach trudności napotykanych w codziennych sytuacjach u osób ze spektrum autyzmu
– zrozumienie funkcji trudnych zachowań i sposobie reagowania w poszanowaniu potrzeb dziecka
– zyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wyzwań i trudności wychowawczych dziecka ze spektrum autyzmu
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Spektrum zaburzeń autyzmu– podstawowe informacje
 2. Czynniki kształtujące zachowanie dziecka
 3. Trudne czy słuszne zachowania dziecka z autyzmem – jak je rozpoznać?
 4. Przedstawienie modelu pracy Neuromind – jak kompleksowo pomóc dziecku?
 5. Panel dyskusyjny
 6. Przerwa kawowa
PROGRAM WARSZTATU
 1. Omówienie przebiegu warsztatu
 2. Opis wpływu trudnych zachowań dziecka na rodzica/terapeutę
  Metoda: burza mózgów, dyskusja, mini-wykład
 3. Praktyczne poznanie oddziaływań środowiska zewnętrznego na dziecko z spektrum autyzmu- ćwiczenie „oszukane zmysły”
  Metoda: ćwiczenie w parach oraz zadania indywidualne
 4. Przepis na ,,niegrzeczne” dziecko – asertywne spojrzenie na wychowanie dziecka z autyzmem, czyli szanowanie własnych praw z jednoczesnym szacunkiem dla praw innych.
  Metoda: ćwiczenia w parach, zadania realizowane indywidualnie, psychodrama
 5. Przykłady przydatnych zachowań rodzica/terapeuty, które wspomagają funkcjonowanie dziecka z autyzmem
  Metoda: studium przypadku, burza mózgów, mini-wykład
 6. Podsumowanie warsztatu i zakończenie szkolenia
}

Czas trwania

5 h

Czas szkolenia z panelem dyskusyjnym i warsztatem

Cena za osobę

170 pln

W ramach tej kwoty w szkoleniu może uczestniczyć oboje rodziców

Min. ilość zgłoszeń

10

W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, ustalony termin szkolenia może ulec zmianie

l

Każdy uczestnik otrzyma

Dyplom

poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności

KTO PROWADZI SZKOLENIE?
mgr Martyna Matuszkiewicz – psycholog, terapeuta, dyrektor metodyczny w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind. Od 5 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu i dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe oraz konsultacje z rodzicami. Regularnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii osób ze spektrum autyzmu. W ostatnim czasie m.in. Konferencja: „Autyzm bez Przemocy” organizowana przez Fundację Prodeste, konferencja: „Ja, mój autyzm i świat”, organizowana przez fundację Synapsis, szkolenie „Diagnoza małych dzieci z autyzmem Badabada”. Uczestnik wielu szkoleń, m.in. szkolenie I stopnia „System komunikacji PECS”, terapia taktylna, arteterapia, muzykoterapia.
mgr Marta Koprowska – psycholog z specjalizacją psychologii klinicznej oraz przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagog. Pracuje jako terapeuta, psycholog w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind we Włocławku oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Ośrodku Psychoterapii Integracyjnej we Włocławku. Uczestnik kursów oraz szkoleń dotyczących diagnozy i poznawania świata dziecka z autyzmem. Poszukuje sposobów zrozumienia dziecięcego życia. Pasjonuje się funkcjonowaniem systemu rodzinnego. Ponadto interesuje się wpływem rodziny na dziecko oraz pomocą w ulepszaniu technik wychowawczych.
REJESTRACJA NA SZKOLENIE
Po wypełnieniu, otrzymasz maila ze wskazówkami dotyczącymi szkolenia oraz płatności