Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW

„Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu?” (szkolenie +warsztat)
ZAREJESTRUJ SIĘ!
GDZIE?
Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind
ul. Wiejska 12C, 87-800 Włocławek
KIEDY?

10.11.2018, 15.12.2018
godz. 10.00-16.30

O SZKOLENIU
Prowadzenie terapii z dzieckiem ze spektrum autyzmu wymaga doskonałej znajomość jego potrzeb, funkcji zachowań oraz strategii terapeutycznych potwierdzonych najnowszymi badaniami. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zaburzenia ze spektrum autyzmu, z zaznaczeniem i omówieniem sfer deficytowych oraz propozycjami terapeutycznymi ich wspierania. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące funkcji tzw. „zachowań trudnych”, innego podejścia do nich oraz omówione zostaną strategie terapeutyczne w pracy nad nimi.
Ponieważ praca z dzieckiem, to również praca z jego rodzicami, prezentowane szkolenie zawiera warsztatową część umożliwiającą terapeucie skuteczną współpracę z rodziną osoby z autyzmem.
DLA KOGO?
Szkolenie kierowane do terapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli wspomagających, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu
CEL SZKOLENIA
– zdobycie podstawowych informacji o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
– zrozumienie funkcji trudnych zachowań i umiejętność zaplanowania strategii terapeutycznej
– zyskanie praktycznej wiedzy na temat wyzwań i trudności wychowawczych dziecka ze spektrum autyzmu
PROGRAM SZKOLENIA
1. Spektrum zaburzeń autyzmu– podstawowe informacje
2. Czynniki kształtujące zachowanie dziecka
3. Trudne czy słuszne zachowania dziecka z autyzmem – strategia postępowania terapeutycznego
4. Przegląd metod terapii osób ze spektrum; Przedstawienie modelu pracy Neuromind
5. Metody wspierające naukę umiejętności społecznych i budowania samoświadomości
6. Panel dyskusyjny
7. Przerwa kawowa
PROGRAM WARSZTATU
1. Omówienie przebiegu warsztatu
2. Opis wpływu trudnych zachowań dziecka na rodzica/terapeutę
Metoda: burza mózgów, dyskusja, mini-wykład
3. Praktyczne poznanie oddziaływań środowiska zewnętrznego na dziecko z spektrum autyzmu- ćwiczenie „oszukane zmysły”
Metoda: ćwiczenie w parach oraz zadania indywidualne
4. Przepis na ,,niegrzeczne” dziecko – asertywne spojrzenie na wychowanie dziecka z autyzmem, czyli szanowanie własnych praw z jednoczesnym szacunkiem dla praw innych.
Metoda: ćwiczenia w parach, zadania realizowane indywidualnie, psychodrama
5. Przykłady przydatnych zachowań rodzica/terapeuty, które wspomagają funkcjonowanie dziecka z autyzmem
Metoda: studium przypadku, burza mózgów, mini-wykład
6. Podsumowanie warsztatu i zakończenie szkolenia
}

Czas trwania

6,5 h

Czas szkolenia z panelem dyskusyjnym i warsztatem

Cena za osobę

250 pln

W koszt szkolenia wliczony jest poczęstunek podczas przerwy kawowej

Min. ilość uczestników

10 osób

W przypadku mniejszej ilości osób, ustalony termin szkolenia może ulec zmianie

l

Każdy uczestnik otrzyma

Dyplom

poświadczający ukończenie szkolenia

KTO PROWADZI SZKOLENIE?
mgr Martyna Matuszkiewicz – psycholog, terapeuta, dyrektor metodyczny w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind. Od 5 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu i dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe oraz konsultacje z rodzicami. Regularnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii osób ze spektrum autyzmu. W ostatnim czasie m.in. Konferencja: „Autyzm bez Przemocy” organizowana przez Fundację Prodeste, konferencja: „Ja, mój autyzm i świat”, organizowana przez fundację Synapsis, szkolenie „Diagnoza małych dzieci z autyzmem Badabada”. Uczestnik wielu szkoleń, m.in. szkolenie I stopnia „System komunikacji PECS”, terapia taktylna, arteterapia, muzykoterapia.
mgr Marta Koprowska – psycholog z specjalizacją psychologii klinicznej oraz przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagog. Pracuje jako terapeuta, psycholog w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind we Włocławku oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Ośrodku Psychoterapii Integracyjnej we Włocławku. Uczestnik kursów oraz szkoleń dotyczących diagnozy i poznawania świata dziecka z autyzmem. Poszukuje sposobów zrozumienia dziecięcego życia. Pasjonuje się funkcjonowaniem systemu rodzinnego. Ponadto interesuje się wpływem rodziny na dziecko oraz pomocą w ulepszaniu technik wychowawczych.
REJESTRACJA NA SZKOLENIE
Po wypełnieniu, otrzymasz maila ze wskazówkami dotyczącymi szkolenia oraz płatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracji przez administratora danych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.), którym jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, ul. Wiejska 12C, kod pocztowy 87-800 Włocławek, w celu prawidłowej rejestracji. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, ul. Wiejska 12C, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).