Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Warsztaty Rozwoju Osobistego

Budowanie świadomości siebie w relacji z dzieckiem i rodzicem
Zarejestruj się

GDZIE?

Ośrodek NeuroMind
Wiejska 12C, 87-800 Włocławek

KIEDY?

24.05.2019 – godz 15.00-19.00
25.05.2019 – godz 9.30-16.30

INFO

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do specjalistów, terapeutów, nauczycieli, którzy czują się częścią społeczności osób pracujących w nurcie rozwojowym, niedyrektywnym, opartym na relacjach i zabawie. Takich, którzy wierzą, że efektywna terapia możliwa jest tylko w oparciu o dobrą, świadomą relację z dzieckiem i jego rodziną oraz, że obowiązkiem każdego terapeuty jest praca nad własnym rozwojem.

Na warsztatach przyjrzymy się:
– dlaczego zostaliśmy terapeutą i czy bycie terapeutą jest naszą ścieżką serca
– co to znaczy towarzyszyć w procesie autoterapeutycznym dziecka i jego rodziny oraz wspierać ten proces

PROGRAM WARSZTATÓW

Rolą terapeuty pracującego w nurcie rozwojowym jest podążanie za procesem terapeutycznym dziecka i jego rodziny oraz wspieranie tego procesu.

Terapeuta rozwojowy, by efektywnie pomagać, musi być wrażliwy i otwarty na potrzeby dziecka, uważny na – często bardzo subtelne – sygnały komunikacyjne wysyłane przez dziecko i świadomy każdego działania jakie podejmuje w relacji terapeutycznej. Nie istnieją skrypty, za którymi można podążać, nie ma absolutnych wytycznych, terapeuta musi samodzielnie podejmować decyzje. Konieczna jest umiejętność wychodzenia poza schematy, dostęp do własnej kreatywności i twórczej mocy.

Techniki terapeutyczne i wiedza merytoryczna tworzą pewne ramy, w których możemy się poruszać, ale dla bycia dobrym terapeutą kluczowa jest nasza postawa i przekonania. Dlatego praca w nurcie rozwojowym skłania wielu terapeutów i nauczycieli do pracy nad sobą i dążenia do osobistego rozwoju.

Podczas warsztatów dowiemy się:

  • czym są metaumiejętności terapeutyczne, jak je odnajdywać i rozwijać
  • jak być świadomym własnych emocji w relacji z dzieckiem i jego rodziną i jak sobie z nimi radzić
  • jak podłączyć się do własnej kreatywności i twórczej mocy
  • czym jest intuicja terapeutyczna i jak z niej korzystać
  • jak pogłębić relacje z samym sobą i dlaczego to jest ważne w tworzeniu dobrej relacji terapeutycznej

Będziemy też:

  • pracować nad aktualnymi, indywidualnymi problemami
  • wymieniać się doświadczeniami, przemyśleniami i wspólnie doskonalić swój warsztat terapeutyczny
}

Czas trwania

11 h

Czas szkolenia w trakcie
dwóch dni warsztatów

Cena za osobę

350 pln

Cena obejmuje poczęstunek w piątek (kawa, herbata, słodycze) oraz obiad w sobotę. Nie obejmuje zakwaterowania.

Maksymalna ilość zgłoszeń

10

tylko tyle miejsc wolnych
mamy

l

Każdy uczestnik otrzyma

Dyplom

poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności

WARSZTAT PROWADZĄ

Iwona Wojtasik

Założyciel Fundacji zrozumieć Autyzm, certyfikowany trener i nauczyciel metody Growth through Play System. Prowadzi szkolenia 1 i 2 st. dla specjalistów, konsultacje i warsztaty dla rodziców, kursy online oraz superwizje. Jest opiekunem rodzin i zespołów specjalistów pracujących w duchu relacji.
Ukończyła uczelnie wyższe na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu i szkolenia w Relate to Autism USA, była również uczestnikiem szkolenia Start- Up w Londynie. Jej doświadczenie obejmuje około 10 lat pracy terapeutycznej 1:1 w pokoju zabaw z dziećmi, Budowania Zespołów Terapeutycznych i Motywacji,

Małgorzata Michaluk

oligofrenopedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej) i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), od 7 lat pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe oparte na podejściu rozwojowym, a także konsultacje dla rodziców. W Fundacji jest wiceprezeską. Od 4 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów dotyczące podejścia rozwojowego. Odbyła pełne szkolenie w metodzie Growth Thtough Play System, a także szkolenia z Integracji Sensorycznej st. I, metody HANDLE – st. 1 i 2, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metod pracy w środowisku rodzinnym, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, liczne szkolenia i warsztaty dotyczące psychologii procesu A. Mindella. Jest absolwentką rocznego kursu trenerskiego.

Formularz rejestracji na szkolenie