Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Zajęcia grupowe "Bez stresu"

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

REKRUTACJA !!!

Trwa nabór do grup

– Grupy wiekowe: 14-17 lat

– Koszt: 400 pln / miesiąc

ZGŁOSZENIA

DO KIEDY?

30 września 2019

ZAJĘCIA PROWADZI

Mgr Marta Pyszorska – Koprowska – psycholog z specjalizacją psychologii klinicznej oraz przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagog.

Pracuje jako terapeuta-specjalista, psycholog w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind we Włocławku oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Ośrodku Psychoterapii Integracyjnej we Włocławku. Uczestnik kursów oraz szkoleń dotyczących diagnozy i poznawania świata dziecka z autyzmem.

Poszukuje sposobów zrozumienia dziecięcego życia. Pasjonuje się funkcjonowaniem systemu rodzinnego. Ponadto interesuje się wpływem rodziny na dziecko oraz pomocą w ulepszaniu technik wychowawczych.

Czym są zajęcia „Bez stresu”

Zajęcia BEZ STRESU (terapia grupowa) to cotygodniowe zajęcia dla nastolatków, oparte na podejściu Mindfulness (trening uważności).

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży z  trudnościami w uczeniu się, zapamiętywaniu, z zaburzeniami koncentracji  i snu. Dla osób przejawiających zachowania impulsywne, brak cierpliwości oraz z trudnościami w panowaniu nad swoimi emocjami czy brakiem samoakceptacji.

Zajęcia budują kreatywność, samoświadomość myśli, emocji i ciała, jak również pomagają w budowaniu relacji z rówieśnikami. Trening pomaga przede wszystkim zmniejszyć stres i związane z nim niepokój oraz napięcie.

Na czym polega?

Zajęcia treningu uważności odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Cykl spotkań wspiera nastolatka w zrozumieniu swoich zachowań i myśli, panowania nad nimi oraz skupieniu się na teraźniejszości.

Zajęcia wspomagają również radzenie sobie ze stresem w sytuacjach: 

  1. Pierwszych ważnych egzaminów i testów
  2. Przed pierwszymi ważnymi rozmowach

Ponadto wspierają młode osoby w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów wśród rówieśników.

Zajęcia BEZ STRESU odbywają się co tydzień z wykorzystaniem metod bazujących na podejściu Terapii Poznawczej opartej na uważności.

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla nastolatków w wieku od 14-17 r.ż.  z:

  • trudnościami w uczeniu się,
  • problemami z zapamiętywaniem i koncentracją
  • wybuchowych i impulsywnych
  • dominujących i buntowniczych
  • lękowych i nieśmiałych

Szczegóły dotyczące grupy

– Maksymalna wielkość grupy: 5-6 osób
– Spotkania odbywają raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny
– Opłata za każdy miesiąc: 400 pln

Formularz zgłoszeniowy

Chcesz zapisać swoje dziecko do grupy „Bez stresu”?
Wypełnij poniższy formularz.

Zapewniamy, że zweryfikujemy każde zgłoszenie