Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia indywidualna

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.
Przykładowe schorzenia : autyzm, Zespół Aspergera, inne wyzwania rozwojowe,  mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia okołoporodowe, zespół Downa

Co to jest?

Jest to połączenie różnego rodzaju terapii, które pomagają dziecku w nabywaniu właściwych umiejętności oraz eliminowaniu zachowań niewłaściwych. O doborze zadań i ćwiczeń decyduje terapeuta o konsultacji z rodzicem. W skład terapii indywidualnej mogą wchodzić:

  • Ćwiczenia zgodne z programem terapeutycznym (wynikające z diagnozy PEPR)
  • Ćwiczenia z teorii umysłu (dla dzieci ze spectrum autyzmu)
  • Ćwiczenia zachowania za pomocą historyjek społecznych i różnego rodzaju zadań
  • Wybrane ćwiczenia sensoryczne, ćwiczenia z terapii odruchów i terapii taktylnej
  • Ćwiczenia z terapii ręki
  • Inne według potrzeb dziecka i oceny terapeuty

Na czy polega?

Terapia indywidualna łączyć zadania z różnego rodzaju terapii nie jest monotonna i pozwala oddziaływać całościowo. Najlepsze efekty osiąga się przy większej częstotliwości spotkań (ze względu na krótki czas poszczególnych zadań).

Dla kogo?

Dla dzieci wymagających oddziaływań z różnych sfer, potrzebujących częstej zmiany aktywności. Ważne, by dziecko było kompleksowo zdiagnozowane. Często tego typu terapię można wprowadzić w momencie dobrego poznania potrzeb i możliwości dziecka.

Formularz kontaktowy
Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

10 + 13 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.