Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny. Fundacja prowadzi również program wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada, którego Partnerem jest Ośrodek Neuromind.

Doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci zaowocowały opracowaniem koncepcji ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada. Stanowi on wieloletni rezultat poszukiwania rozwiązań, procedur i narzędzi pozwalających na monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwytać wczesne objawy spektrum autyzmu. Program opiera się na doświadczeniach działań pilotażowych, prowadzonych w Fundacji Synapsis od 2004 roku.

Autilius Wspólna Uwaga to program komputerowy służący do wspierania terapii dzieci z autyzmem. Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi. Składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture, co oznacza, że oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia, II stopnia oraz studia podyplomowe. Uczelnia zdobywa coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla absolwentów oraz pozytywną ocenę funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.

Instytut Mikroekologii to jednostka medyczna, która jako pierwsza wprowadziła na polski rynek komercyjne badania nadwrażliwości pokarmowej i mikroflory jelit, także dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Akademia Sukcesu Bystrzak, realizuje specjalnie opracowany, plan rozwoju wielozmysłowego opierający się na technice VAK (visual, auditory, kinesthetic) wykorzystującej wszystkie kanały zmysłowe: wzrokowy, słuchowy, ruchowy, co sprawia, że organizowane zajęcia są atrakcyjne dla dzieci o różnych predyspozycjach i temperamentach.

Galileusz to niezwykła szkoła korepetycji, której formuła zajęć oparta jest o praktykę oraz partnerskie podejście do ucznia. Galileusz ma w swej ofercie bardzo szeroki wachlarz usług edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat. Zajęcia prowadzone są w sposób niekonwencjonalny i zrywający z obecnymi metodami nauczania wykorzystywanymi w szkołach publicznych. Wiedza nie jest przekazywana w sposób masowy i ilościowy. Tempo zajęć jest dostosowane do możliwości intelektualnych ucznia. Każde zagadnienie omawiane jest od podstaw w sposób dokładny i precyzyjny. Lekcje z nauk przyrodniczych poparte są zajęciami praktycznymi – doświadczenia. Wykłady są nasycone lekkością ich prowadzenia i żartem. W czasie lekcji oprócz przekazania potrzebnej wiedzy kładziemy nacisk na umiejętność konstruktywnego myślenia.
Sprawdzony i unikatowy model biznesowy, chęć ekspansji rynkowej oraz 20-letnie doświadczenie spowodowały, że obecnie firma Galileusz działa w ogólnopolskim systemie franczyzowym.

Facebook