Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

POZNAJ SIEBIE

turnus z indywidualnym wsparciem specjalistów

Termin: czerwiec, lipiec

ZAPISUJĘ TERAZ!
}

Termin

15-19 lipiec 2019

Od poniedziałku do piątku
Godziny: 9.00 – 13.00

Koszt za osobę

1500 pln

W koszt wliczone są 1 posiłek dostosowany do potrzeb dziecka oraz ubezpieczenie NNW

Zajęcia w grupie i

indywidualne

przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów

Wszystko w

jednym miejscu

Wiejska 12C, Włocławek

O pozostałe terminy turnusów, pytaj telefonicznie pod numerem : +48 535 998 007

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy,
pedagog, właściciel Ośrodka

„Każdy z rodziców i specjalistów zdaje sobie sprawę, że dzieci w dzisiejszych czasach obciążone są wieloma wymaganiami i przeżywają dużo stresów.

W przypadku dzieci z różnymi w wyzwaniami rozwojowymi beztroskie dzieciństwo brzmi jak zupełna idylla. W codziennej gonitwie między obowiązkami szkolnymi, zajęciami dodatkowymi, terapiami, bardzo mało miejsca zostaje na…bycie ze sobą, uczenie się siebie, poznawanie siebie, rozumienie siebie.

Nasze dzieci stają się mistrzami w zajęciach integracji sensorycznej, logopedycznej, ale mają trudność z rozpoznaniem, zaakceptowaniem i zakomunikowaniem potrzeb swojego ciała. Nie wiedzą, gdzie przebiegają ich granice, co się z nimi dzieje, gdy ktoś je przekracza. Wybuchają wówczas „bez powodu”, mają „trudne” zachowania i „problemy emocjonalne i z zachowaniem”. Ich wewnętrzne życie, emocje, potrzeby są dla nich samych nieznane. Nie wiedzą zatem co zrobić, żeby się wyciszyć, jak siebie pocieszyć, w jaki sposób dodać energii.

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw, stworzyliśmy ofertę turnusów opartych na budowaniu umiejętności,
samoświadomości i samoregulacji. Wszystko po to, by zorganizować dzieciom czas pełen radości i swobody.
Bez zadań, pracy i zbędnych obowiązków…”

Zamiast terapii, wysiłku, zadań specjalistycznych, procedur i osiągania kolejnych sukcesów, nie patrząc jakie ponieśliśmy koszty by tego dokonać proponujemy dzieciom poznanie i przyjrzenie się sobie, swoim potrzebom i granicom, budowanie samoświadomości i naukę płynnego przechodzenia do stanu samoregulacji.

Samoświadomość – świadomość samego siebie, zdawanie sobie sprawy z przeżywanych doświadczeń, doznań, emocji, swoich możliwości i ograniczeń.

Świadomość siebie prowadzi do rozpoznania i zrozumienia mechanizmów własnego działania oraz jego przyczyn, co często prowadzi do uwolnienia się od angażowania się w trudne zachowania i realizacji swoich potrzeb w zgodzie z sobą i innymi.

Samoregulacja to umiejętność dzięki której rozpoznajemy i rozumiemy, w jakim stanie pobudzenia się znajdujemy, oraz wiemy, w jaki sposób zmniejszyć napięcie jak najmniejszym dla organizmu kosztem.

Praca specjalisty, który doskonale rozpoznaje i rozumie funkcjonowanie tych mechanizmów u dziecka, odpowiednio je wspiera w taki sposób by do wielu rzeczy dochodziło samo – pozwala dziecku mieć poczucie kompetencji i sukcesu, wzmacniając przy tym poczucie własnej wartości. To pozwala również dużo szybciej przenosić te umiejętności na codzienne życie, nie uzależniając się od osób trzecich.

Wraz z zespołem empatycznych, doświadczonych specjalistów chcemy im towarzyszyć podczas różnych aktywności, wspólnie rozwiązywać problemy i przez cały ten czas kierować uwagę dziecka na to:

 • jak reaguje jego ciało
 • jakie emocje się pojawiają
 • czego potrzebuje i jak może tę potrzebę zaspokoić

 

 • czego się boi i jak może ten lęk obniżyć
 • co go cieszy, ekscytuje i jak może te informacje wykorzystać w codziennym życiu
 • jakie ma mocne strony

PLAN DNIA

09:00 – 09:50 I blok – zajęcia indywidualne
09:50 – 10:40 II blok – zajęcia indywidualne
10:40 – 11:10 Posiłek
11:10 – 12:00 III blok – zajęcia grupowe
12:00 – 13:00

Zajęcia grupowe lub indywidualne (w miarę możliwości dziecka), relaksacja, zabawy w grupie, odpoczynek

PLAN BLOKÓW
DZIEŃ 1 – INTEGRACJA
 • zajęcia integracyjne, zapoznanie z dzieckiem, diagnoza funkcjonalna możliwości i wyzwań dziecka; ustalenie programu turnusu

DZIEŃ 2 – BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI
 • intensywne wsparcie (indywidualne i w czasie zajęć grupowych) wg ustalonego programu zajęć, m.in. w zakresie umiejętności samoregulacji, integracji sensorycznej, komunikacji i umiejętności społecznych.

  Podczas zajęć wspieramy to co dla dziecka stanowi największe wyzwanie np. nadwrażliwość, wycofanie, umiejętność współpracy, reakcja na porażkę itp.

  Podczas zajęć grupowych, dzieci będą miały okazje nie tylko brać udział w zajęciach z logorytmiki czy zajęciach ruchowych angażujących zmysły (wg harmonogramu zajęć), ale także ćwiczyć umiejętności społeczne.
  Kluczowy nie jest sam udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, ale towarzyszenie dziecku w różnych, aktywnościach i wspieranie jego działań budujących samoświadomość i samoregulację.

DZIEŃ 3 – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY
 • intensywne wsparcie (indywidualne i w czasie zajęć grupowych) wg ustalonego programu zajęć, m.in. w zakresie umiejętności samoregulacji, integracji sensorycznej, komunikacji i umiejętności społecznych.
  Podczas zajęć wspieramy to, co dla dziecka stanowi największe wyzwanie np. nadwrażliwość, wycofanie, umiejętność współpracy, reakcja na porażkę itp.
  Podczas zajęć grupowych, dzieci będą miały okazje nie tylko brać udział w zajęciach z logorytmiki czy zajęciach ruchowych angażujących zmysły (wg harmonogramu zajęć), ale także ćwiczyć umiejętności społeczne.

  Kluczowy nie jest sam udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, ale towarzyszenie dziecku w różnych, aktywnościach i wspieranie jego działań budujących samoświadomość i samoregulację.

DZIEŃ 4 – NAUKA RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH
 • Ćwiczone do tej pory umiejętności, przeniesiemy na pracę w diadzie (w dwójkach), a później w małej grupie. Dzieci będą mogły przekonać się o tym, że każdy z nas zmaga się z jakimiś wyzwaniami, trudnościami i że u różnych osób mogą one dotyczyć zupełnie czegoś innego.

To doskonała okazja do nauki samoświadomości oraz różnorodności. Wiedza o sobie pozwala lepiej rozumieć swoje zachowania oraz reakcję i zachowania innych osób. Poznawanie siebie oraz pokonywanie własnych trudności jest o wiele łatwiejsze we wspierającym środowisku, korzystając z pomocy uważnego na potrzeby dziecka specjalisty.

DZIEŃ 5 – PODRÓŻ W PRZYSZŁOŚĆ I PODSUMOWANIE
 • Przeniesienie ćwiczonych umiejętności na zaaranżowaną przez terapeutów sytuację społeczną – wyjście, np: w miasto*

 • Na koniec każde dziecko stworzy z opiekunem „Księgę O Sobie Samym”

  * rodzaj, forma i miejsce wyjścia będzie ustalone wspólnie z rodzicami przed turnusem znając potrzeby wszystkich uczestników turnusu.

CO ZAPEWNIĄ TWOJEMU DZIECKU TURNUSY W NEUROMIND?

Nauka

samoakceptacji

Nauka

pracy w zespole

Budowanie

własnej wartości

Trening umiejętności

społecznych i świadomość emocji

v

Rozwijanie

samoświadomości

Nauka

samodzielności

Trening

komunikacji

/

Trening

relacji z otoczeniem

SPECJALIŚCI PROWADZĄCY PÓŁKOLONIE
TO DOŚWIADCZONA I WYSZKOLONA KADRA

W skład zespołu prowadzącego turnusy wchodzą: psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej.

Martyna Matuszkiewicz

Dyrektor Merytoryczny, psycholog, terapeuta

Anna Rypińska

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Paulina Grzechowska

Logopeda, terapeuta, wychowawca

Amanda Gajewska

Psycholog, terapeuta, wychowawca

Ewelina Jaworska

Logopeda, terapeuta

Katrzyna Kowalewska

Neurologopeda, terapeuta

Marta Koprowska

Psycholog, terapeuta

Patrycja Kędzierska

Logopeda, terapeuta

Mariusz Lewandowski

Pedagog, terapeuta sensomotoryki

Formularz zgłoszeniowy

Chcesz zapisać swoje dziecko na Turnus?
Wypełnij poniższy formularz.

Zapewniamy, że zweryfikujemy każde zgłoszenie.