Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Z tego tekstu wiemy już, czym jest stres i jaką rolę pełni w naszym życiu. Zapewne nie raz odczułeś na sobie uczucie napięcia i bezsilności w jego obliczu. Widziałeś też pewnie wiele reakcji na stres, nie tylko u siebie ale również u innych. Niejedne osoby radzą sobie lepiej w sytuacjach stresowych od innych. Czy zastanawiałeś się kiedyś od czego to może zależeć?

Jak radzić sobie ze stresem O rezyliencji

Czy wiesz co to jest rezyliencja?

Jest to kluczowa umiejętność, by oprzeć się stresowi i działać mimo stresujących zdarzeń. To zdolność do odczuwania stresu i pozostawania sobą, a więc świadomego działania mimo przeżywanych emocji. To taka sytuacja, w której odczuwamy stres, napięcie, ale emocje z nim związane nie zalewają nas. Potrafimy się do nich zdystansować i podejmować decyzje dotyczące naszego działania w jego obliczu.

Rezyliencja umożliwia nam zatem odpowiednie reagowanie na przeciwności losu. Zapobiega też negatywnym skutkom obciążenia stresem takim jak depresja czy zaburzenia lękowe.

Rezyliencję jako cechę i predyspozycje mamy w naszym „standardowym” wyposażeniu. Natomiast patrzymy też na nią jak na umiejętność. Jeśli więc czujesz, że jej nie posiadasz lub posiadasz tylko w małym stopniu, to tak jak każdej umiejętności, również rezyliencji możemy się nauczyć i trenując, rozwijać ją.

Co zyskasz?

Dzięki rezyliencji możemy nauczyć się regulować pobudzenie naszego układu nerwowego, które jest reakcją naszego ciała na stres. Z kolei wyregulowanie wspiera nas, aby zatrzymać się, doświadczyć uczucia spokoju. Pozostając w strefie optymalnego pobudzenia możemy wtedy podejmować świadomie decyzje. Będąc w takim stanie, czujemy że mamy wybór i mamy dostęp do naszej wiedzy, umiejętności, zasobów. Jesteśmy wówczas zdolni do elastyczności. Mamy możliwość dostrzegania wielu możliwości rozwiązania problemu. A co najważniejsze, jesteśmy w stanie brać zdanie innych pod uwagę.

Kto może odnieść korzyści rozwijając w sobie rezyliencję?

Tak naprawdę każdy, ponieważ nie ma na świecie osoby, której życie jest wolne od stresu, ale może to być szczególnie ważne dla osób które:

  • chcą wzmocnić swoje poczucie komfortu psychofizycznego
  • chcą lepiej radzić sobie w relacjach osobistych i zawodowych
  • doświadczyły zespołu stresu pourazowego, depresji, zaburzeń lękowych, nadmiernego gniewu, zaburzeń snu, odżywiania;
  • doświadczyły przewlekłego stresu, który powoduje przeciążenie, obniżony nastrój, powodujący złość czy frustrację;

Rozwijanie w sobie tej umiejętności niesie za sobą zmianę. Zmiana nie zawsze jest łatwa. Często wymaga od nas wysiłku, przyjrzenia się sobie, swoim myślom, emocjom,  przekonaniom, wartościom. Często czując dyskomfort w obliczu nieznanego, rezygnujemy i zostajemy „w starym”, bo to jest coś co znamy. Pytanie, które warto sobie zadać, stojąc w obliczu dokonywania zmiany w naszym życiu to:

  1. Czy teraz czujesz się dobrze?
  2. Czy to jakie emocje odczuwasz i jakie teraz koszty ponosisz nie są większe niż wysiłek związany ze zmianą którą chcesz wprowadzić?
  3. Czy chciałabyś / chciałbyś czuć się mniej przytłoczona codziennością, czuć, że masz wpływ na swoje życie, sama podejmujesz decyzje, a nie „płyniesz” z prądem tego co przyniesie los?

Problemy, trudne sytuacje, zawody, konflikty zdarzają się i będą zdarzały. Bardzo często nie mamy na nie wpływu. Jedyna „rzecz” na którą mamy wpływ to my. To w jaki sposób się zachowujemy, jakie decyzje podejmujemy, gdzie i na co będziemy kierować naszą uwagę, to wszystko składa się na to jak kierujemy swoimi myślami, wyborami, a to sprawia, że zbliżamy lub oddalamy się od życia jakie chcemy wieść.

Jeśli czytając moje artykuły czujesz, że treści są Ci bliskie, próbujesz wprowadzić je w życie, ale napotykasz trudności, czujesz że nie wychodzi, że nie możesz ruszyć z miejsca, jednocześnie potrzebujesz i chcesz wprowadzić zmianę w swoim życiu zapoznaj się z ofertą konsultacji

Autorka tekstu

Martyna Piotrowska

Jestem psychologiem, dyrektorem merytorycznym w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, a prywatnie mamą dwójki dzieci. Z Ośrodkiem Wspierania Rozwoju Neuromind jestem związana od 2014 roku. Prowadzę przedszkole, w tym zajęcia z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi oraz konsultacje z rodzicami.

Pracuję w oparciu o podejście rozwojowe, jestem terapeutą metody Growth Trough Play System. W swojej pracy wspieram dzieci i ich rodziców w rozwijaniu samoświadomości i komunikacji swoich potrzeb, granic w oparciu o budowanie autentycznej relacji z innymi. Wspólnie z rodzicami przyglądamy się temu, co w procesie wychowania wspiera rozwój ich dziecka, czego mogą robić więcej, a co mu nie służy.

Prowadząc zajęcia z dzieckiem zależy mi na tym, że oprócz rozwijania jego umiejętności, budować świadomość rodzica wokół trudności dziecka, tak by lepiej był w stanie zrozumieć zachowanie swojego dziecka. Wiedza, zrozumienie i akceptacja wspierają rodzica w codziennym życiu.

Zależy mi na tym, aby dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi, rodzicami oraz zespołem terapeutycznym, pracując w oparciu o podejście niedyrektywne.

Bliskie są mi idee rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, uważności oraz samoakceptacji.

Zobacz pozostałe artykuły