Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Trening umiejętności społecznych to grupowa forma wsparcia dla dzieci oraz młodzieży. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, co pozwala na zbudowanie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, a dodatkowo razem z dziećmi możemy przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w kameralnym środowisku. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest Trening Umiejętności Społecznych oraz jak ta forma wsparcia wygląda w naszym Ośrodku.

Trening Umiejętności Społecznych Włocławek

Każde zajęcia w grupie zaplanowane są tak, by zapoznawać, wprowadzać i oswajać dzieci z nowymi umiejętnościami począwszy od nawiązywania interakcji, mówienia o sobie, prowadzenia rozmowy z drugą osobą – do dzielenia się doświadczeniami, mówienia o swoich emocjach, oraz nauki strategii radzenia sobie z nimi. Aby tak się stało dzieci muszą czuć się bezpiecznie, a z jednym z elementów które temu sprzyjają jest nawiązanie relacji zarówno z dziećmi jak i z terapeutami.

Dużą wartością terapeutyczną tych zajęć jest to, że nowych umiejętności uczymy się w naturalnych sytuacjach społecznych z dziećmi, pod okiem dwóch doświadczonych terapeutów którzy modelują, korygują i podpowiadają jak dziecko może się zachować. To oni wspierają dzieci w trudnych sytuacjach, modelują zachowania społeczne, przez swoją postawę, sposób komunikacji.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie samoświadomości dziecka, praca nad samoregulacją, akceptacja, poznanie i zrozumienie siebie, przekładanie teoretycznej nauki umiejętności na praktyczne interakcje z rówieśnikami. Istotne jest także uzyskanie informacji zwrotnej od innych dzieci jak odbierają jego zachowanie.

Kolejnym dużym plusem zajęć grupowych TUS jest to, że tak jak dzieci dowiadują się więcej o sobie, tak uczą się też tego jak ich zachowania wpływają na innych. Otrzymują informację zwrotną jak ich zachowanie, słowa odbierają inni, jak się wtedy czują w przyjaznej atmosferze, bez oceny. Terapeuci na bieżąco modelują wypowiedzi dzieci, tak by nie były one krzywdzące na innych, a były autentycznym przekazem od dziecka.

W przypadku sytuacji konfliktowych komunikaty dzieci, są modelowane przez terapeutów w ten sposób, by uwzględnić emocje i potrzeby innych oraz to, jak wpłynęło na dziecko zachowanie drugiego dziecka, np. „Jestem zły, kiedy ty zabierasz mi zabawkę, którą się bawiłem. Chciałbym, żebyś zapytał mnie czy możesz ją wziąć”.

Aktywności na zajęciach dobierane są pod potrzeby konkretnych dzieci często pozostawiając wybór odnośnie planu zajęć. To także doskonała okazja do budowania współpracy i negocjowania między uczestnikami zajęć. Dzięki takim zabiegom dzieci chętnie uczestniczą we wspólnych aktywnościach i mają naturalną, wewnętrzną motywację do pracy, a także okazję do rozwijania samoświadomości na temat tego co lubimy, co sprawia nam przyjemność, co nas interesuje.

Dużą uwagę przywiązujemy do tego by przez całe zajęcia wspierać budowanie samoświadomości u dzieci. To co czują, jak reagują czego potrzebują, jest nazywane i uznawane przez terapeutów, a w dalszej kolejności przez całą grupę. Dzieci stają się bardziej świadome siebie, rozumieją z czego mogą wynikać ich zachowania i uczą się w jaki sposób mogą sobie z nimi radzić.

Żeby dowiedzieć się więcej na temat Treningu Umiejętności Społecznych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem sekretariatu. Możesz też dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza znajdującego się na tej stronie.

Autorka tekstu

Martyna Matuszkiewicz

Jestem psychologiem, dyrektorem merytorycznym w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, a prywatnie mamą dwójki dzieci. Z Ośrodkiem Wspierania Rozwoju Neuromind jestem związana od 2014 roku. Prowadzę przedszkole, w tym zajęcia z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi oraz konsultacje z rodzicami.

Pracuję w oparciu o podejście rozwojowe, jestem terapeutą metody Growth Trough Play System. W swojej pracy wspieram dzieci i ich rodziców w rozwijaniu samoświadomości i komunikacji swoich potrzeb, granic w oparciu o budowanie autentycznej relacji z innymi. Wspólnie z rodzicami przyglądamy się temu, co w procesie wychowania wspiera rozwój ich dziecka, czego mogą robić więcej, a co mu nie służy.

Prowadząc zajęcia z dzieckiem zależy mi na tym, że oprócz rozwijania jego umiejętności, budować świadomość rodzica wokół trudności dziecka, tak by lepiej był w stanie zrozumieć zachowanie swojego dziecka. Wiedza, zrozumienie i akceptacja wspierają rodzica w codziennym życiu.

Zależy mi na tym, aby dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi, rodzicami oraz zespołem terapeutycznym, pracując w oparciu o podejście niedyrektywne.

Bliskie są mi idee rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, uważności oraz samoakceptacji.

Chcesz zgłosić swoje dziecko do grupy TUS?
Wypełnij poniższy formularz.

Zobacz pozostałe artykuły