Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Zapraszamy na szkolenie dla Rodziców, kadr pedagogicznych i specjalistów pracujących w placówkach dla dzieci ze spektrum autyzmu: przedszkoli specjalnych, integracyjnych, terapeutycznych punktów przedszkolnych, przedszkoli terapeutycznych, ośrodków terapeutycznych i innych.

Warsztat składa się zarówno z teorii jak i praktycznych ćwiczeń eksperymentalnych.

Uczestnicy szkolenia:

Zdobędą wiedzę o tym, jak poprzez zabawę zapobiegać:

  • agresji
  • konfliktom
  • zjawisku wykluczenia społecznego
Ponadto zdobędą podstawowe umiejętności:

  • bezpiecznego reagowania na trudne emocje i zachowania dzieci
  • nauczą się lepiej radzić sobie z agresją i autoagresją dzieci
  • rozwiną umiejętności stymulowania rozwoju i uczenia się dzieci
  • zwiększą efektywność działań terapeutycznych
  • dowiedzą się jak poprzez zabawę pierwotną uczynić świat dziecka radośniejszym i szczęśliwszym

Opis programu

Program Original Play opiera się na ponad 40- letnim doświadczeniu dr O. Freda Donaldsona, amerykańskiego specjalisty, w zastosowaniu pierwotnej zabawy, w rozwiązywaniu problemów agresji, przemocy i zjawiska wykluczenia społecznego.
Jest programem profilaktycznym i korekcyjnym, realizowanym w wielu placówkach edukacyjnych, na różnych poziomach edukacji i o różnej specjalności: (przedszkola, szkoły, placówki integracyjne, szkoły specjalne, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne).

W Polsce prowadzone są szkolenia w programie Original Play dla osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju i procesu uczenia się dzieci, między innymi dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Program bazuje na zabawie pierwotnej, która uruchamia naturalne mechanizmy wspierające rozwój i zdrowie dzieci. Dzieci, które doświadczają tego rodzaju zabawy lepiej rozumieją własne emocje i emocji innych ludzi. Poprzez zabawę uczą się jak regulować emocje i jak nawiązywać bezpieczny kontakt z innymi. Uczą się współdziałania, łatwiej adaptują się do zmian. Zabawa pierwotna integruje procesy emocjonalne, poznawcze i psychofizyczne.
Program Original Play otrzymał wiele rekomendacji, w tym rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i honorowy patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla projektu Międzynarodowej Szkolnej Wymiany.

W 2014 roku program został zaprezentowany przez J. Graczykowską w Polskim Przedstawicielstwie przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie w ramach seminarium: „ Towards Inclusive Education- Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Children”.

Koszt uczestnictwa

38 pln za osobę.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Termin i miejsce

PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2022
Godziny 11:30 – 13:00
Wiejska 12c, Włocławek (Neuromind)

Zapisy

W celu zapisania się na warsztat, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat@neuromind.pl wraz z danymi do faktury.

O prowadzącej

Jolanta Graczykowska

Pedagog, oficjalny przedstawiciel programu Original Play w Europie. Od 18 lat prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym. Współpracuje ze szkołami wyższymi.

Jest autorką publikacji naukowych poświęconych zabawie pierwotnej.

Prowadziła zajęcia Original Play z ok. 20 tys. dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi i edukacyjnymi: autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, agresją, problemami rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Uczestnikami jej zabaw są dzieci i dorośli w różnych częściach świata, niezależnie od ich wieku, poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego.

Stosuje program Original Play wśród dzieci specjalnej troski, dzieci ulic i ofiar przemocy. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Zobacz pozostałe artykuły