Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Autyzm

Terapie wspomagające leczenie autyzmu. Zapraszamy wszystkich z miast: Włocławek, Toruń, Płock i okolice.
mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy

Większy sukces w terapii autyzmu zależy od rozwijania wyżej wymienionych sfer w odpowiedniej kolejności. Jest więc to długotrwały proces, którym kierować powinni specjaliści współpracujący ze sobą nawzajem i uzupełniający swoje wysiłki. W ośrodku NEUROMIND dokładamy wszelkich starań, by oferowane terapie rozwijały wszystkie sfery i w pełni zaspokajały indywidualne potrzeby dziecka.
Przedszkole NeuroMind, to jedyna we Włocławku placówka terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, która wspiera je w ich indywidualnym rozwoju poznawczym, motorycznym i emocjonalno – społecznym.
Zobacz więcej
Przedszkole NeuroMind, to jedyna we Włocławku placówka terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, która wspiera je w ich indywidualnym rozwoju poznawczym, motorycznym i emocjonalno – społecznym.
Zobacz więcej
Trudno zdefiniować autyzm. Nasilenie cech autystycznych i objawów jest inne u każdego dziecka. Trudności dzieci z zaburzeniami autystycznymi dotyczą:

Sfery sensorycznej

Nadwrażliwość na niektóre dźwięki przy jednoczesnej niewrażliwości na dźwięki innego rodzaju, potrzeba mocnych bodźców dotykowych, z których wynikać mogą zachowania postrzegane przez otoczenie, jako agresywne lub autoagresywne, nadruchliwość, słaba lub brak świadomości schematu własnego ciała (niezgrabność ruchowa) również brak precyzyjnych ruchów narządów artykulacyjnych, nadwrażliwość lub podwrażliwość wzrokowa, smakowa, węchowa.

Sfery mowy

Dzieci z autyzmem nie mówią lub zaczynają mówić dość późno. Ich język nie służy często komunikacji lub ją utrudnia oraz zawiera sporo elementów schematycznych (powtarzanie tych samych dźwięków, słów), ubogie wypowiedzi

Sfery zachowania

Widoczna jest często nadpobudliwość ruchowa, zachowania agresywne lub autoagresywne, czynności rutynowe i schematyczne, trudność w dostosowaniu się do zmian oraz ograniczone możliwości naśladowania.

Sfery poznawczej

Ograniczony rozwój mowy często prowadzi do deficytów w rozwoju poznawczym: trudności w kategoryzacji, dostrzeganiu całości, nie tylko szczegółów, rozumieniu zależności i związków przyczynowo-skutkowych.

Sfery organicznej

Dzieci z diagnozą autyzmu bardzo często cierpią na ukryte alergie i wymagają dodatkowej opieki w zakresie diety i suplementacji. Coraz liczniejsze badania wskazują na organiczne trudności powiązane z autyzmem(zanieczyszczenie toksynami, nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i/lub odpornościowego). W.w. trudności mogą mieć silny wpływ na powstawanie niektórych zaburzeń sensorycznych (np. unikania lub preferowania określonych produktów żywnościowych, zachowań autostymulacyjnych, ogólnego pobudzenia). Więcej o sferze organicznej i jej wpływie na zachowania i trudności dzieci przeczytać można w książce „Dzieci z głodującymi mózgami” Jaquelyn McCandless lub w książce dr Campbell-McBride „Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS” http://www.zespolpj.pl/index.php/czym-jest-gapsPonieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu mają charakter całościowy i dotykają wielu sfer życia terapia dziecka cierpiącego na tę chorobę powinna mieć charakter kompleksowy. Nie można oczekiwać, iż bazując na jednej lub dwóch terapiach osiągniemy znaczące postępy w terapii. Przykładowo: by dziecko zaczęło mówić nie wystarczą zajęcia z logopedą. By osiągnąć etap rozwoju związany z mową każdy człowiek musi przejść poszczególne etapy rozwojowe związane z umiejętnością naśladowania, chęci komunikacji, odpowiednim rozwojem ruchowym i sensorycznym.

NIEZIEMSKIE WSPARCIE TERAPII AUTYZMU

W 2016 roku pierwsi w Polsce zakupiliśmy nowoczense urządzenie do terapii autyzmu Autilius Premium. Bazuje ono na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym służącym do wspierania terapii dzieci z autyzmem.

Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi.

Składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu.

Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture, co oznacza, że oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową.

Formularz kontaktowy
Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

11 + 2 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.