Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Autyzm

Zajęcia i wsparcie dla dzieci w spektrum autyzmu. Zapraszamy wszystkich z miast: Włocławek, Toruń, Płock i okolice.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Przedszkole NeuroMind, to jedyna we Włocławku placówka dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, która wspiera je w ich indywidualnym rozwoju poznawczym, motorycznym i emocjonalno – społecznym, pracując w oparciu o podejście rozwojowe.

Twoje dziecko doświadczy u nas pełnej akceptacji oraz szacunku. Dzięki wsparciu naszego zespołu nauczy się rozpoznawać i komunikować własne potrzeby, a także stanie się samodzielne i niezależne zgodnie ze swoimi możliwościami.

Diagnoza spektum autyzmu

Dla dzieci w wieku poniemowlęcym, czyli 16-30 miesięcy, zapewniamy możliwość wykonania testów M-chat-R/F. Test pozwala przeanalizować niepokojące rodziców zachowania pod kątem występowania u dziecka spektrum autyzmu.

Z kolei ADOS-2 to profesjonalny, wysoce wystandaryzowany i wielowymiarowy protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób ze spektrum autyzmu. Umożliwia weryfikację występowania objawów spektrum autyzmu u pacjentów w każdym wieku już od 12 miesiąca życia.

Bezpłatne zajęcia w ramach WWR

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w spektrum autyzmu, które odbywają się w ramach WWR, mają na celu wielospecjalistyczne intensywne, i kompleksowe działania wspierające rozwój Twojego dziecka.

Zapewniamy wsparcie od momentu otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Czym jest autyzm?

Warte zaznaczenia jest to, że autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju. Oznacza to, że cała ścieżka rozwoju osoby w spektrum autyzmu jest inna od standardowej. 

Autyzm określamy jako spektrum, ponieważ zawsze jest inny dla każdej osoby. Osoby z diagnozami ze spektrum autyzmu mają bardzo różne nasilenie zachowań i cech wynikających z autyzmu.

Trudności osób w spektrum autyzmu (ASD) dotyczą:

Sfera sensoryczna
  • Nadwrażliwość na niektóre dźwięki przy jednoczesnej niewrażliwości na dźwięki innego rodzaju.
  • Potrzeba mocnych bodźców dotykowych, z których wynikać mogą zachowania postrzegane przez otoczenie, jako agresywne lub autoagresywne
  • Nadruchliwość
  • Słaba lub brak świadomości schematu własnego ciała (niezgrabność ruchowa)
  • Brak precyzyjnych ruchów narządów artykulacyjnych
  • Nadwrażliwość lub podwrażliwość wzrokowa, smakowa, węchowa
Sfera mowy

Dzieci z autyzmem nie mówią lub zaczynają mówić dość późno. Ich język nie służy często komunikacji lub ją utrudnia oraz zawiera sporo elementów schematycznych (powtarzanie tych samych dźwięków, słów), ubogie wypowiedzi

Sfera zachowania

Widoczna jest często nadpobudliwość ruchowa, zachowania agresywne lub autoagresywne, czynności rutynowe i schematyczne, trudność w dostosowaniu się do zmian oraz ograniczone możliwości naśladowania.

Sfera poznawcza

Ograniczony rozwój mowy często prowadzi do deficytów w rozwoju poznawczym: trudności w kategoryzacji, dostrzeganiu całości, nie tylko szczegółów, rozumieniu zależności i związków przyczynowo-skutkowych.

Sfera organiczna

Dzieci z diagnozą autyzmu bardzo często cierpią na ukryte alergie i wymagają dodatkowej opieki w zakresie diety i suplementacji. Coraz liczniejsze badania wskazują na organiczne trudności powiązane z autyzmem(zanieczyszczenie toksynami, nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i/lub odpornościowego). W.w. trudności mogą mieć silny wpływ na powstawanie niektórych zaburzeń sensorycznych (np. unikania lub preferowania określonych produktów żywnościowych, zachowań autostymulacyjnych, ogólnego pobudzenia). Więcej o sferze organicznej i jej wpływie na zachowania i trudności dzieci przeczytać można w książce „Dzieci z głodującymi mózgami” Jaquelyn McCandless lub w książce dr Campbell-McBride „Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS” http://www.zespolpj.pl/index.php/czym-jest-gapsPonieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu mają charakter całościowy i dotykają wielu sfer życia terapia dziecka cierpiącego na tę chorobę powinna mieć charakter kompleksowy. Nie można oczekiwać, iż bazując na jednej lub dwóch terapiach osiągniemy znaczące postępy w terapii. Przykładowo: by dziecko zaczęło mówić nie wystarczą zajęcia z logopedą. By osiągnąć etap rozwoju związany z mową każdy człowiek musi przejść poszczególne etapy rozwojowe związane z umiejętnością naśladowania, chęci komunikacji, odpowiednim rozwojem ruchowym i sensorycznym.

Zapytaj o diagnozę i wspracie dla osób w spektrum autyzmu