Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Dysleksja i trudności w nauce

Trudności w nauce często dostrzec można już w przedszkolu. Niestety na tym etapie rodzice często nie mają zbyt wielu informacji o problemach dziecka i traktują je jeszcze dość ‘swobodnie’.

W klasie 1-3 często trudności nasilają się, ale zdarza się, że jeśli dziecko należy do tych spokojnych nauczyciel nie ‘bije na alarm’ i jest skłonny uspokajać rodziców tłumacząc, że trzeba dać dziecku czas. Inaczej jest już na dalszym etapie nauki, czyli po rozpoczęciu 4-ej klasy. Wtedy to już ani nauczyciele, ani rodzice nie mają złudzeń, że dziecko nadrobi, oswoi się ze szkołą lub wyrośnie. Szukają pomocy. Często jednak zakres trudności mógłby być dużo mniejszy i wymagałby mniej pracy, gdyby dziecko uzyskało wsparcie w okresie przedszkolnym. Niestety, nie zawsze jest to jednak możliwe. Pewne jest, że bez względu na wiek dziecka zasługuje ono na pomoc i otrzymanie szansy na sukcesy w nauce. Przed zaproponowaniem konkretnych działań dziecko z trudnościami szkolnymi należy starannie zdiagnozować. Do dyspozycji mamy:

Diagnoza EEG Biofeedback

Diagnoza pozwala zaplanować bardzo szczegółowy plan terapii. Wykonanie profesjonalnej mini mapy mózgu może wskazać, które obszary mózgu nie funkcjonują prawidłowo, czy trudności spowodowane są łatwym rozpraszaniem się, nadruchliwością, czy może trudnością w dłuższym utrzymaniu uwagi i szybkim ‘męczeniem się’ mózgu. Czasem trudności w nauce  mają swoje źródło w silnym stresie, który utrzymując się ‘zabiera’ energię potrzebną procesom poznawczym (zapamiętywanie, uwaga, kojarzenie). Zdiagnozowanie dokładne tych wszystkich przyczyn pozwoli zaplanować skuteczną terapię dopasowaną do potrzeb konkretnego dziecka.

Diagnoza integracji schematów odruchów

Stopień zintegrowania odruchów świadczy o stopniu dojrzałości układu nerwowego. Czasem trudności w integracji nawet kilku odruchów skutkować mogą: słabą koncentracją uwagi, trudnością z przepisywaniem z tablicy, niskim poziomem graficznym pisma, pobudzeniem ruchowym i/lub emocjonalnym, słabą pamięcią itp. Praca nad odruchami stworzy świetną podstawę do rozwinięcia umiejętności związanych ze sprawnym uczeniem się.

Diagnoza integracji sensorycznej

Trudności z nauką mogą wynikać z zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Jeśli tak jest wytrwała terapia pomoże zmniejszyć skalę problemu i ułatwić pokonanie trudności.

Diagnoza słuchową Johansena

Często rodzice słysząc o diagnozie słuchowej od razu zapewniają, iż ich dziecko słyszy bez zarzutu. Diagnoza audiometryczna Johansena nie ma na celu głównie wykrycie wady słuchu (choć tak też czasem się zdarza), a jedynie sprawdzić czy dziecko odpowiednio reaguje na dźwięki na różnych częstotliwościach. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że dziecko idealnie słyszy szept rodziców z drugiego pokoju, natomiast w warunkach klasy szkolnej i hałasu, jaki w niej panuje ma trudności z ‘wyłowieniem’ istotnych informacji, które mówi nauczyciel. Dzieci zakwalifikowane do terapii (na podstawie szczegółowego wywiadu, a następnie diagnozy) po przejściu programu terapeutycznego są wyciszone, łatwiej się koncentrują, reagują mniej emocjonalnie.

Diagnoza EEG Biofeedback

Diagnoza pozwala zaplanować bardzo szczegółowy plan terapii. Wykonanie profesjonalnej mini mapy mózgu może wskazać, które obszary mózgu nie funkcjonują prawidłowo, czy trudności spowodowane są łatwym rozpraszaniem się, nadruchliwością, czy może trudnością w dłuższym utrzymaniu uwagi i szybkim ‘męczeniem się’ mózgu. Czasem trudności w nauce  mają swoje źródło w silnym stresie, który utrzymując się ‘zabiera’ energię potrzebną procesom poznawczym (zapamiętywanie, uwaga, kojarzenie). Zdiagnozowanie dokładne tych wszystkich przyczyn pozwoli zaplanować skuteczną terapię dopasowaną do potrzeb konkretnego dziecka.

Diagnoza dysleksji metodą Warnkego

Diagnoza ta pozwala stwierdzić, czy trudności p. z czytaniem biorą się z braku zautomatyzowania pewnych cząstkowych umiejętności. Jeśli tak jest, samo ćwiczenie czytania nie daje zbyt dobrych efektów, a skutkuje niestety szczerą nienawiścią dziecka do jakiejkolwiek lektury. Nikt z nas nie lubi przecież robić rzeczy, które przychodzą z trudem. Diagnoza pomaga zaplanować i kontrolować postępy stosując nowoczesny sprzęt do terapii dysleksji.

Metoda Warnkego

Diagnoza

Ustalamy aktualny stan umiejętności przetwarzania słuchowego i językowego dziecka

h

Plan

Opracowany w oparciu o diagnozę plan, dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka

Terapia

Diagnozę i trening prowadzimy z użyciem nowoczesnego urządzenia Brain-Boy Universal

  • Redukcja popełnianych błędów (wg badań Ministerstwa Kultury w Niemczech) 42% 42%

Doskonałe efekty treningu metodą Warnkego

Badania Ministerstwa Kultury w Niemczech wykazały, że uczniowie z dysleksją w ciągu czterech miesięcy trwania treningu zredukowali liczbę popełnianych błędów o przeszło 42%. Badania nad tą metodą prowadzono również w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze. Obecnie ponad 2000 trenerów w Europie stosuje metodę Warnkego w swojej pracy terapeutycznej. Teraz metoda Warnkego jest dostępna również w Polsce w Twojej szkole.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

8 + 14 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.