Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Mózgowe porażenie dziecięce

Skuteczna terapia MPD: Włocławek, Płock, Toruń i okolice
Mózgowe porażenie dziecięce może mieć wiele postaci i w różny sposób wpływać na dalszy rozwój dziecka. Mimo, iż trudności dzieci z MPD różnią się od siebie w znacznym stopniu wyróżnić można mniejsze lub większe zaburzenia w:

Sferze ruchowej, w tym również mowy

Dzieci z MPD bez względu na to, czy opanowały umiejętność chodzenia mają trudności w wykonywaniu płynnych i precyzyjnych ruchów oraz w zachowaniu prawidłowej postawy. Wymagają rehabilitacji ruchowej, by sprawnie i samodzielnie funkcjonować. Również mowa jako część układu związanego z ruchem może być utrudniona. Skala trudności jest naprawdę duża: od trudności z regulacją oddechu i niewyraźną mową po jej zupełny brak.

Sferze sensorycznej

Układ sensoryczny dzieci z MPD funkcjonuje nie do końca sprawnie. Wiele dzieci ma nadwrażliwość dotykową, słabą równowagę, nieprawidłowowści w przetwarzaniu słuchowym.

Mózgowe porażenie dziecięce

Sferze poznawczej

Mózgowe porażenie dziecięce nie zawsze wiąże się upośledzeniem umysłowym. Ponieważ możliwości poznawcze, umiejętności oraz wiedza budują się na podstawie doświadczeń, dzieci z MPD ze względu na trudności w rozwoju ruchowym i sensorycznym otrzymują mniej stymulacji w naturalnych warunkach. Dlatego bez względu na zakres i rodzaj trudności związanych ze sferą poznawczą stwierdzić można potrzebę dodatkowego stymulowania tego obszar rozwoju.

W wyborze terapii wiodących i wspomagających, ustaleniu ich częstotliwości i kolejności pomaga terapeuta uwzględniając możliwości i potrzeby konkretnej rodziny

Formularz kontaktowy

Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

10 + 4 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.