Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Niechęć do nowych sytuacji, smaków, przedmiotów

Zapraszamy wszystkich z miast: Włocławek, Toruń, Płock i okolice.
mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy

Dziecko, które lękiem i niechęcią reaguje na nowości zarówno związane z sytuacjami, jedzeniem (nowe, nieznane potrawy i produkty) jak i przedmiotami (nowe zabawki) wzbudza niepokój rodziców. Czasem niechęć dotyczy tylko jednej sfery np. tej związanej z jedzeniem. Czasem widoczna jest ogólna trudność w elastycznym reagowaniu na nagłe zmiany, niespodzianki i nowości.  
Trudności związane z niechęcia do zmian i dość sztywnym trzymaniem się swoich przyzwyczajeń można powiązać z wyzwaniami widocznymi w wielu sferach życia:

Sfera sensoryczna

Zazwyczaj u dzieci, które niechętnie próbują nowych potraw, dotykają nowych struktur obserwować można silną nadwrażliwość w obrębie okolic ustno-twarzowych i/lub dłoni. Dzieci takie nie znoszą dotykania twarzy np. nigdy nie chcą brać udziału w zabawach związanych  z malowaniem twarzy, często nie lubią być całowane w policzki. Niekiedy nadwrażliwość dotyczy samej jamy ustnej, a wtedy na pojawienie się niechcianego bodźca (pokarmu, napoju o niskiej/wysokiej temperaturze) reagują odruchami obronnymi np. odruchem wymiotnym. Trudności nie dotyczą tylko jedzenia, ale również dotykania. Np. wyzwaniem dla dziecka będzie nie tylko zjedzenie galaretki zimnej lub kisielu (z kawałkami owoców to już w ogóle!) ale również dotknięcie jej czy zanurzenie w nim palca. Nadwrażliwość dotykowa może przejawiać się także w niechęci do brudzenia np. rąk, unikaniu zabaw w piaskownicy, z ciastoliną, nerwowych reakcjach na najmniejsze zabrudzenie lub zmoczenie ubrania lub kawałka skóry. Dzieci takie niechętnie chodzą na boso, drażnią je metki przy ubraniach lub inne rzeczy, które dotykają ich ciało.

Zdarza się, iż w przypadku dzieci unikających konkretnych produktów lub potraw istnieje również silna nadwrażliwość węchowa. Sam zapach może wtedy wywoływać odruchy wymiotne i dziecko nie jest w stanie przebywać w pomieszczeniu, gdzie inni jedzą posiłek.

Sfera emocjonalna i sfera zachowań

Zmiana stałego rytmu dnia, poznanego schematu dla dziecka z opisywanymi problemami może stanowić poważne wyzwanie. Umiłowanie stałego porządku może się też przejawiać np. w preferowaniu kontaktów z osobami dorosłymi niż z dziećmi, gdyż dorośli są bardziej przewidywalni.

Sfera ruchowa

Ze względu na trudności z prawidłowym odbiorem bodźców sensorycznych (szczególnie nadwrażliwości) u części dzieci z opisywanym wyzwaniem występować mogą: niezgrabność ruchowa, niechęć do ruchu (np. huśtanie), skakanie albo zbytnia nadpobudliwość ruchowa. Ze względu na trudności dziecka w różnych sferach życia najskuteczniejszym planem terapii są kompleksowe działania, które zmierzają do ułatwieniu dziecku kontaktu z różnorodnymi produktami, a nie zmuszaniu je do tego siłą.

Formularz kontaktowy
Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

9 + 15 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.