Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Zaburzenie mowy i jąkanie

Terapie wspomagające leczenie zaburzeń mowy i jąkania. Zapraszamy wszystkich z miast: Włocławek, Toruń, Płock i okolice.
mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy

Zaburzenia mowy obejmują trudności w wysławianiu się, wady mowy, używanie niewłaściwych słów, a więc związane są z artykulacją, fonacją, tonem głosu, płynnością itd. Zaburzenia rozwoju mowy obejmują wszystkie trudności związane ze skuteczną komunikacją. Ponieważ zaburzenia mowy mogą mieć wiele przyczyn, ich powstawanie wiązać się może z utrudnieniami w wielu sferach życia

Sfera mowy

Najbardziej zaburzona sfera. Trudności związane z prawidłową artykulacją, płynnym mówieniem i skutecznym przekazem werbalnym mogą wymagać wsparcia logopedy, terapii ustno-twarzowej lub/i specjalnych programów ogólnorozwojowych stymulujących rozwój mowy.

Sfera zachowań i emocji

Problemy w komunikacji powodują najrówniejsze trudności w zachowaniu od wycofania po agresję i niekontrolowane wybuchy złości. Osoby dorosłe, które doświadczają trudności związanych z komunikacją często potrzebują wsparcia psychoterapeuty, co może zapobiec pogłębianiu się negatywnych emocji związanych z trudnościami

Zaburzenia mowy Włocławeka rozwoju mowy i jąkanie Włocławek
Jąkanie i rozwój mowy Włocławek

Sfera sensoryczna

Zaburzenia rozwoju mowy oraz jąkanie często powiązane są z nieprawidłowości w sferze sensorycznej szczególnie w sferze oralnym. Dziecko na skutek różnych trudności nie czuje w sposób dostateczny wnętrza jamy ustnej: języka, policzków, podniebienia w skutek czego nie może ich skutecznie kontrolować. Zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśniowe również może być przyczyną kłopotów z rozwojem mowy

Sfera ruchowa

Wbrew pozorom sfera fizyczna może w dużym stopniu wiązać się z umiejętnościami komunikacyjnymi. Mowa to przecież w dużej mierze bardzo precyzyjne ruchy narządów artykulacyjnych i ich kontrola. Usprawnianie odruchów związanych z mową może w dużej mierze wspomóc naukę komunikacji. Również wprowadzenie zadań związanych z terapią ręki i umiejętnościami w zakresie precyzyjnych ruchów dłoni i palców ma bezpośrednie przełożenie na rozwój ośrodków mowy w mózgu.

Sfera poznawcza

Rozwój poznawczy jest ściśle uzależniony od rozwoju komunikacji i odwrotnie. Częstym błędem popełnianianym przez rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy jest skupianie się tylko i wyłącznie na terapii logopedycznej usprawniającej narządy artykulacyjne. Tym czasem proces nauki mowy to stopniowe nabywanie umiejętności pozornie z nim nie związanych jak: naśladowanie, współpraca, koncentracja, zdolności ruchowe, intelektualne itp. Dlatego trudności w rozwoju mowy u małych dzieci często powinny być poprzedzone diagnozą PEPR która wskaże, które sfery w rozwoju należy stymulować w pierwszej kolejności. Harmonijny rozwój wszystkich sfer pozwoli na rozwinięcie się umiejętności komunikacyjnych.

Polecane terapie przy zaburzeniach mowy i jąkania*:

*W wyborze terapii wiodących i wspomagających, ustaleniu ich częstotliwości i kolejności pomaga terapeuta uwzględniając możliwości i potrzeby konkretnej rodziny

Formularz kontaktowy
Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

10 + 10 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.