Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Integracja sensoryczna (SI)

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Czym jest integracja sensoryczna?

Terapia integracji sensorycznej (SI) wspomaga układ nerwowy we właściwym organizowaniu i rozpoznawaniu bodźców odbieranych przez zmysły, m.in. zmysł dotyku, propriocepcji, przedsionkowy.

W naszym Ośrodku terapia integracji sensorycznej prowadzona jest przez dyplomowanych terapeutów i poprzedzona jest diagnozą.

Na czym polega?

Terapia SI przebiega w formie wesołych zabaw ruchowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (huśtawki, piłki, wałki, maty), który pomaga dostarczać dziecku bodźce, jakie potrzebuje jego układ nerwowy.

Każda profesjonalna terapia SI powinna być poprzedzona dokładna diagnozą umożliwiającą stworzenie indywidualnego programu dla dziecka.

Dla kogo zalecana?

Terapia przeznaczona jest szczególnie dla dzieci, choć najnowsze badania donoszą skuteczność metody również w przypadku osób dorosłych. 

Osoby, które przejawiają zaburzenia procesów integracji sensorycznej kwalifikują się na terapię.

Niektóre objawy zaburzeń integracji sensorycznej:

wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce

niewłaściwy poziom uwagi

obniżony poziom koordynacji ruchowej

opóźniony rozwój mowy

nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej

trudności w zachowaniu

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR