Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia biofeedback

Treningi Biofeedback mają na celu dokonanie trwałych zmian we wzorcu fal mózgowych, by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Czym jest EEG Biofeedback?

Treningi Biofeedback mają na celu dokonanie trwałych zmian we wzorcu fal mózgowych, by mózg pracował wydajniej i szybciej. 

Terapia EEG Biofeedback ma zastosowanie również w sferze związanej z mową. Jest to metoda nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna. Obniża poziom stresu, co ma duże znaczenia w niepłynności mowy, poprawia możliwości komunikacyjne i chęć nawiązywania kontaktu z innymi.

Na czym polega?

Terapia biofeedback w ośrodku Neuromind prowadzona jest według światowych standardów, dlatego zawsze rozpoczyna się szczegółową diagnozą ukierunkowującą prace terapeuty.

W skład diagnozy wchodzi szczegółowy wywiad z pacjentem oraz badanie obiektywne tzw. mini mapa mózgu (dwukanałowe rejestrowanie sygnału EEG z kilkunastu kluczowych punktów).

Jak wygląda trening?

Podczas treningu terapeuta przykleja na głowie trenującego elektrody (bezbolesne) rejestrujące pracę mózgu (fale EEG). 

Trenujący widzi na monitorze obraz własnych fal mózgowych (np. pod postacią videogry). Gdy jego mózg generuje pożądane fale (w zależności od celu treningu i miejsca przyklejonych elektrod) zdobywa pożądane punkty w grze. 

Gdy mózg zaczyna generować fale niepożądane gra zwalnia lub zupełnie się zamyka. W ten sposób mózg stopniowo uczy się nowego wzorca fal, a trenujący uczy się, które stany są nagradzane i dąży do ich powtarzania.

Trening EEG Biofeedback przeznaczony jest dla osób:

z wyzwaniami związanymi ze sferą mowy

które chcą poprawić pamięci i koncentracji uwagi

pragnących zmniejszenia napięcia emocjonalnego i opanowanie lęku oraz  stresu

które chcą poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej

które potrzebują poprawy funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR