Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia dysleksji

Czym jest dysleksja?

Dysleksja oznacza trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

Czytanie jest bardzo złożonym procesem neurologicznym  wymagającym, , dojrzałego i sprawnego  układu nerwowego. Jeśli  na wczesnym  etapie rozwoju dziecka występują jego, choćby  minimalne ,uszkodzenia to w przyszłości mogą pojawić się różnorodne trudności w nauce. Dysleksja należy do jednych z nich.

Diagnoza

Terapia dysleksji rozpoczyna się na etapie wstępnej diagnozy.

Diagnoza obejmuje: integrację odruchów przetrwałych, wyznaczających kierunek rozwoju procesów percepcyjno-motorycznych orac ocenę rozwoju sensomotorycznego.

Dodatkowo przeprowadzamy badanie pedagogiczne, którego celem jest sprawdzenie podstawowej znajomości liter, analizy i syntezy głoskowej oraz wyrazowej. Badana jest technika i tempo czytania oraz umiejętność pisania.

Wsparcie terapeutyczne

Podczas terapii wykorzystywana jest metoda polisensoryczna oraz  technika 18 struktur wyrazowych. Wspomniana metoda, pozwalana opanować czytanie, jest także wsparciem dla dzieci, u których występują zaburzenia artykulacyjne, trudności z prawidłową pisownią , a także w przypadku dysgrafii.

Prezentowaną metodę stosuje się dla etapu wczesnoszkolnego, i może z powodzeniem  stanowić kontynuację terapii  dzieci w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju. Opanowanie tej techniki  umożliwia dzieciom  w przyszłości odnosić  sukcesy szkolne i czerpać z tego radość.

Metoda zalecana dla dzieci, które:

chcą poprawić jakość lub tempo czytania

mają trudności z nauką

robią dużo błędów ortograficznych

posiadają diagnozę dysleksji

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR