Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia indywidualna

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Co to jest?

Jest to połączenie różnego rodzaju terapii, które pomagają dziecku w nabywaniu właściwych umiejętności oraz eliminowaniu zachowań niewłaściwych. O doborze zadań i ćwiczeń decyduje terapeuta o konsultacji z rodzicem. W skład terapii indywidualnej mogą wchodzić:

  • Ćwiczenia zgodne z programem terapeutycznym (wynikające z diagnozy PEPR)
  • Ćwiczenia z teorii umysłu (dla dzieci ze spectrum autyzmu)
  • Ćwiczenia zachowania za pomocą historyjek społecznych i różnego rodzaju zadań
  • Wybrane ćwiczenia sensoryczne, ćwiczenia z terapii odruchów i terapii taktylnej
  • Ćwiczenia z terapii ręki
  • Inne według potrzeb dziecka i oceny terapeuty

Na czy polega?

Terapia indywidualna łączyć zadania z różnego rodzaju terapii nie jest monotonna i pozwala oddziaływać całościowo. Najlepsze efekty osiąga się przy większej częstotliwości spotkań (ze względu na krótki czas poszczególnych zadań).

Dla kogo?

Dla dzieci wymagających oddziaływań z różnych sfer, potrzebujących częstej zmiany aktywności. Ważne, by dziecko było kompleksowo zdiagnozowane. Często tego typu terapię można wprowadzić w momencie dobrego poznania potrzeb i możliwości dziecka.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Wypełnij poniższy formularz.
Zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.