Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy kształtuje osobowość dziecka i ułatwia nawiązywanie relacji. Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Czym są zajęcia z logopedą lub neurologopedą?

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna ma za zadanie:

 • usprawniać aparat mowy,
 • wyrównać opóźnienia rozwojowe mowy
 • nauczać mowy, która się nie wykształciła
 • przywrócić mowę w przypadku jej utraty np. o udarze
 • nauczyć alternatywnego sposobu komunikowania się wspierającego wykształcanie mowy

Cel zajęć z logopedą

W zależności od wyznaczonego celu, logopeda lub neurologopeda dobiera odpowiednie metody terapii. Może być to masaż, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, zadania rozwijające mowę, zabawy i gry logopedyczne, ćwiczenia w naśladowaniu.

Przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapia logopedyczna jest częścią i uzupełnieniem całościowego programu terapeutycznego, a nie jego samodzielnym elementem. Wykształcenie się mowy jest procesem złożonym z wielu etapów m.in. umiejętności naśladowania, chęci nawiązania kontaktu, wykonywania poleceń.

Bez osiągania kolejnych etapów, które uwzględnia całościowy program terapeutyczny, wykształcenie się mowy może być utrudnione lub niemożliwe.

Dla kogo?

Terapia logopedyczna uwzględnia trudności takie jak:

 • zanik mowy np. po udarze
 • niewykształcenie się mowy
 • niewyraźną mowę
 • obniżoną sprawność językową (schematyczne wypowiedzi, ubogi zasób słów)
 • brak płynności mowy (jąkanie)
 • dzieci dwuletnie i trzyletnie niemówiące lub mówiące bardzo mało, niewyraźnie

A co jeśli nie dysponujesz diagnozą?

Każde nasze działanie musi być poprzedzone konsultacją diagnostyczną.

Jest to spotkanie specjalisty z rodzicem oraz dzieckiem/pacjentem dorosłym, na którym oceniana jest w zależności od potrzeb nakreślonych w wywiadzie: budowa i funkcjonowanie aparatu mowy, sposób oddychania, napięcie mięśniowe okolicy ustno- twarzowej, czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie, umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy, mowa bierna i czynna, itp.

Co daje diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna?

Diagnoza logopedyczna umożliwia stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego i dostosowanie ćwiczeń do potrzeb i możliwości pacjenta.

Technologie wspierające naszych logopedów i neurologopedów

Słuchawki Forbrain

Forbrain to słuchawki z mikrofonem wyposażone w filtr dynamiczny, który pomaga odseparować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając tym samym głos użytkownika. Słuchawki wykorzystywane są do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu odpowiedni trening sensoryczny. Forbrain zalecany jest dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi oraz koncentracją uwagi i pamięcią, nadpobudliwych i z dysleksją. Słuchawki zastosowane w terapii przyczyniają się między innymi do poprawy uwagi, pamięci, koncentracji, czytania, pisania, mowy i artykulacji.

Oscilla – do terapii przetwarzania słuchowego Johansena

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć z logopedą lub neurologopedą w ramach SUO lub WWR.