Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Co to jest?

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna  ma za zadanie:

  • usprawniać aparat mowy,
  • wyrównać opóźnienia rozwojowe mowy
  • nauczać mowy, która się nie wykształciła
  • przywrócić mowę w przypadku jej utraty np. o udarze
  • nauczyć alternatywnego sposobu komunikowania się wspierającego wykształcanie mowy

Na czym polega?

W zależności od wyznaczonego celu terapii terapeuta dobiera odpowiednie metody (masaż i ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, zadania rozwijające mowę, zabawy i gry logopedyczne, ćwiczenia w naśladowaniu.

Warto dodać, że przy zaburzeniach ze spectrum autyzmu terapia logopedyczna jest częścią i uzupełnieniem całościowego programu terapeutycznego, a nie jego samodzielnym elementem. Wykształcenie się mowy jest procesem złożonym z wielu etapów m.in. umiejętności naśladowania, chęci nawiązania kontaktu, wykonywania poleceń. Bez osiągania kolejnych etapów (które uwzględnia całościowy program terapeutyczny) wykształcenie się mowy może być utrudnione lub niemożliwe.

Dla kogo?

Terapia logopedyczna uwzględnia trudności takie jak:

  • zanik mowy np. po udarze
  • niewykształcenie się mowy
  • niewyraźną mowę
  • obniżoną sprawność językową(schematyczne wypowiedzi, ubogi zasób słów)
  • brak płynności mowy (jąkanie)

TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE TERAPIE LOGOPEDYCZNĄ

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna - Włocławek, Toruń, Płock
SŁUCHAWKI FORBRAIN
Forbrain to słuchawki z mikrofonem wyposażone w filtr dynamiczny, który pomaga odseparować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając tym samym głos użytkownika. Słuchawki wykorzystywane są do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu odpowiedni trening sensoryczny. Forbrain zalecany jest dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi oraz koncentracją uwagi i pamięcią, nadpobudliwych i z dysleksją. Słuchawki zastosowane w terapii przyczyniają się między innymi do poprawy uwagi, pamięci, koncentracji, czytania, pisania, mowy i artykulacji.
Terapia logopedyczna, neurologopedyczna - Włocławek, Toruń, Płock
Terapia logopedyczna, neurologopedyczna - Włocławek, Toruń, Płock
OSCILLA DO TERAPII PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO JOHANSENA
Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Wypełnij poniższy formularz.
Zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.