Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy kształtuje osobowość dziecka i ułatwia nawiązywanie relacji. Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Czym są zajęcia z logopedą lub neurologopedą?

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna ma za zadanie:

 • usprawniać aparat mowy,
 • wyrównać opóźnienia rozwojowe mowy
 • nauczać mowy, która się nie wykształciła
 • przywrócić mowę w przypadku jej utraty np. o udarze
 • nauczyć alternatywnego sposobu komunikowania się wspierającego wykształcanie mowy

Cel zajęć z logopedą

W zależności od wyznaczonego celu, logopeda lub neurologopeda dobiera odpowiednie metody terapii. Może być to masaż, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, zadania rozwijające mowę, zabawy i gry logopedyczne, ćwiczenia w naśladowaniu.

Przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapia logopedyczna jest częścią i uzupełnieniem całościowego programu terapeutycznego, a nie jego samodzielnym elementem. Wykształcenie się mowy jest procesem złożonym z wielu etapów m.in. umiejętności naśladowania, chęci nawiązania kontaktu, wykonywania poleceń.

Bez osiągania kolejnych etapów, które uwzględnia całościowy program terapeutyczny, wykształcenie się mowy może być utrudnione lub niemożliwe.

Elektrostymulacja w neurologopedii

Elektrostymulacja to metoda polegająca na pobudzaniu mięśni ustno-twarzowych za pomocą prądu elektrycznego. W neurologopedii elektrostymulacja jest stosowana w celu poprawy funkcji aparatu artykulacyjnego.

Istnieje bardzo długa lista wskazań do stosowania zabiegów elektrostymulacji. Warto podkreślić, że elektrostymulacja jest przeznaczona zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W terapii neurologopedycznej będzie skutecznym zabiegiem dla pacjentów, np: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, po udarze, z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją motoryczną, dyzartrią czy dysfagią

Dla kogo?

Terapia logopedyczna uwzględnia trudności takie jak:

 • zanik mowy np. po udarze
 • niewykształcenie się mowy
 • niewyraźną mowę
 • obniżoną sprawność językową (schematyczne wypowiedzi, ubogi zasób słów)
 • brak płynności mowy (jąkanie)
 • dzieci dwuletnie i trzyletnie niemówiące lub mówiące bardzo mało, niewyraźnie

A co jeśli nie dysponujesz diagnozą?

Każde nasze działanie musi być poprzedzone konsultacją diagnostyczną.

Jest to spotkanie specjalisty z rodzicem oraz dzieckiem/pacjentem dorosłym, na którym oceniana jest w zależności od potrzeb nakreślonych w wywiadzie: budowa i funkcjonowanie aparatu mowy, sposób oddychania, napięcie mięśniowe okolicy ustno- twarzowej, czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie, umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy, mowa bierna i czynna, itp.

Co daje diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna?

Diagnoza logopedyczna umożliwia stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego i dostosowanie ćwiczeń do potrzeb i możliwości pacjenta.

Technologie wspierające naszych logopedów i neurologopedów

Słuchawki Forbrain

Forbrain to słuchawki z mikrofonem wyposażone w filtr dynamiczny, który pomaga odseparować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając tym samym głos użytkownika. Słuchawki wykorzystywane są do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu odpowiedni trening sensoryczny. Forbrain zalecany jest dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi oraz koncentracją uwagi i pamięcią, nadpobudliwych i z dysleksją. Słuchawki zastosowane w terapii przyczyniają się między innymi do poprawy uwagi, pamięci, koncentracji, czytania, pisania, mowy i artykulacji.

Oscilla – do terapii przetwarzania słuchowego Johansena

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć z logopedą lub neurologopedą w ramach SUO lub WWR.