Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia sensomotoryczna z integracją odruchów

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Co to jest?

Terapia sensomotoryczna z integracją odruchów to forma terapii neurorozwojowej, czyli wspierającej działanie układu nerwowego. Jest to terapia, która usprawnia działanie zmysłów i ruchu, a pośrednio wspiera sferę emocjonalną i poznawczą. Pomaga w pokonaniu m.in. trudności sensorycznych, nadpobudliwości, słabej kontroli uwagi i emocji, dysleksji, nadmiernej lękowości i wielu, wielu innych. Terapia integracji odruchów wykorzystuje pracę z kilkoma podstawowymi odruchami m.in.

  • ATOS, STOS, TOB, MORO, STOS
  • wspiera umiejętność planowania i kontroli ruchu
  • usprawnia działanie układu przedsionkowego i dotykowego

Na czym polega?

Terapia sensomotoryczna z integracją odruchów polega na regularnych ćwiczeniach biernych i czynnych z dzieckiem. Często wykorzystuje do tego sprzęt do integracji sensorycznej np. huśtawki, hamak, tunel, równoważnię


Dla kogo?

Dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, których diagnoza wskazuje na trudności z integracją odruchów, integracją sensoryczną

  • autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, ADHD
  • trudności szkolne, dysleksja
  • Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce i inne

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Wypełnij poniższy formularz.
Zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.

You have Successfully Subscribed!