Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia sensomotoryczna z integracją odruchów

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Czym jest terapia sensomotoryczna z integracją odruchów?

Terapia sensomotoryczna z integracją odruchów to forma terapii neurorozwojowej, czyli wspierającej działanie układu nerwowego. 

Jest to rodzaj wsparcia, który usprawnia działanie zmysłów i ruchu, a pośrednio wspiera sferę emocjonalną i poznawczą. 

Trudności sensoryczne

Pomaga w pokonaniu m.in. trudności sensorycznych, nadpobudliwości, słabej kontroli uwagi i emocji, dysleksji, nadmiernej lękowości i wielu, wielu innych.

Terapia integracji odruchów wykorzystuje pracę z kilkoma podstawowymi odruchami m.in.:

  • ATOS, STOS, TOB, MORO, STOS
  • wspiera umiejętność planowania i kontroli ruchu
  • usprawnia działanie układu przedsionkowego i dotykowego

Na czym polega?

Terapia sensomotoryczna z integracją odruchów polega na regularnych ćwiczeniach biernych i czynnych z dzieckiem.

Często wykorzystuje do tego sprzęt do integracji sensorycznej np. huśtawki, hamak, tunel, równoważnię oraz inne elementy podwiesia.

Dla kogo?

Dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, których diagnoza wskazuje na trudności z integracją odruchów, integracją sensoryczną.

autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, ADHD

trudności szkolne, dysleksja

Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce i inne

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR