Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia słuchowa według dr Johansena

Stymulacja słuchowa według dr Johansena mająca na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych

Stymulacja słuchowa dr Johansena

Stymulacja słuchowa wg dr Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych.

Konsekwencją nieprawidłowego przetwarzania słuchowego są przede wszystkim trudności w rozwoju mowy, zakłócenia artykulacji, a także nadpobudliwość, zaburzenia koncentracji uwagi

Na czym polega?

Program Indywidualnej stymulacji słuchu wg Johansena układany jest na podstawie szczegółowej diagnozy (min. badanie audiometrii tonalnej, badania lateralizacji oraz testu mowy utrudnionej a także wywiadzie z pacjentem i jego opiekunami.

Pełna diagnoza umożliwia dostosowanie programu terapeutycznego do indywidualnych potrzeb. 

Jak to działa i dla kogo jest terapia słuchowa?

Program stymulacji słuchowej ma postać specjalnie filtrowanej muzyki, z odpowiednim wzmocnieniem do lewego lub prawego ucha , która nagrywana jest na płyty CD. 

Pacjent słucha otrzymanych płyt według podanego schematu w domu, na słuchawkach ok. 10 min. dziennie. Po upływie 4-6 tygodni ponownie przychodzi na diagnozę, by terapeuta ocenił postępy i dostosował kolejny materiał terapeutyczny. Wyżej opisany cykl (okres słuchania płyt-diagnoza) składa się na cały program terapeutyczny trwający od 6-18 miesięcy.

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w rozwoju mowy m.in.

osób z opóźnieniem rozwoju mowy

osób rozwijających się w spektrum autyzmu

osób z porażeniem mózgowym

osób po udarze

Podstawą do rozpoczęcia terapii indywidualnej stymulacji słuchu IAS jest diagnoza i wnikliwy wywiad z pacjentem i rodzicami, a nie tylko stwierdzenie istnienie trudności związanych ze sferą mowy.

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć terapii słuchowej w ramach SUO lub bezpłatnych zajęciach w ramach WWR