Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia słuchowa

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Co to jest?

Stymulacja Słuchowa wg dr Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Konsekwencją nieprawidłowego przetwarzania słuchowego są przede wszystkim trudności w rozwoju mowy, zakłócenia artykulacji, a także nadpobudliwość, zaburzenia koncentracji uwagi

Na czym polega?

Program Indywidualnej stymulacji słuchu wg Johansena układany jest na podstawie szczegółowej diagnozy (min. badanie audiometrii tonalnej, badania lateralizacji oraz testu mowy utrudnionej a także wywiadzie z pacjentem i jego opiekunami.

Pełna diagnoza umożliwia dostosowanie programu terapeutycznego do indywidualnych potrzeb. Program stymulacji słuchowej ma postać specjalnie filtrowanej muzyki, z odpowiednim wzmocnieniem do lewego lub prawego ucha , która nagrywana jest na płyty CD. Pacjent słucha otrzymanych płyt według podanego schematu w domu, na słuchawkach ok. 10 min. dziennie. Po upływie 4-6 tygodni ponownie przychodzi na diagnozę, by terapeuta ocenił postępy i dostosował kolejny materiał terapeutyczny. Wyżej opisany cykl (okres słuchania płyt-diagnoza) składa się na cały program terapeutyczny trwający od 6-18 miesięcy.

Dla kogo?

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w rozwoju mowy m.in.

  • z opóźnieniem rozwoju mowy
  • z Autyzmem,
  • z porażeniem mózgowym
  • po udarze

Podstawą do rozpoczęcia terapii indywidualnej stymulacji słuchu IAS jest diagnoza i wnikliwy wywiad z pacjentem i rodzicami, a nie tylko stwierdzenie istnienie trudności związanych ze sferą mowy.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Wypełnij poniższy formularz.
Zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.