Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia taktylna

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Co to jest?

Jest to terapia neurorozwojowa, czyli wspierająca działanie układu nerwowego.  Terapia sytsemu taktylnego, czyli dotykowego wycisza, uspokaja, ułatwia budowanie własnego obrazu ciała, poprawia kontrolę i świadomość ruchów. Wpływa na budowanie coraz wyższych umiejętności ruchowych, lepszej kontroli ruchu, a w  dalszej konsekwencji kontroli emocji i uwagi. Terapia taktylna jest doskonałym rozwiązaniem przy zaburzeniach integracji sensorycznej, nadwrażliwości lub podwrażliwości dotykowej. 

Na czym polega?

Polega na różnorodnych formach masażu, uciskania oraz biernych ruchach kierowanych przez terapeutę, co pozwala na stymulowanie receptorów znajdujących się w ciele od tych najbardziej powierzchniowych, aż po proprioreceptory (położone wewnątrz organizmu i odpowiadające za czucie głębokie).

Czy to zwykły masaż?

Nie. Terapia polega nie na przyjemnym masowaniu, a dostarczaniu zaplanowanych bodźców dotykowych, o odpowiedniej sile, czasie trwania, z odpowiednią ilością powtórzeń. Siła terapii nie polega na tymczasowym wyciszeniu, jak podczas masażu w SPA. Chodzi raczej o to, by poprzez dostarczenie wrażeń dotykowych na stałe pobudzić wiele różnych obszarów i poziomów mózgu: od pnia mózgu, wzgórza poprzez układ limbiczny (odpowiedzialny za emocje), aż do płata ciemieniowego.


Dla kogo?

  • Dla dzieci, które czują zbyt mocno (unikają dotyku) lub zbyt słabo (poszukują silnych wrażeń, uderzeń itp
  • Dla dzieci z niewłaściwym napięciem mięśniowym
  • Dla dzieci z trudnościami integracji sensorycznej
  • Dla dzieci niezgrabnych ruchowo
  • Dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Wypełnij poniższy formularz.
Zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.

You have Successfully Subscribed!