Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia taktylna

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Czym jest terapia systemu czuciowego?

Jest to terapia neurorozwojowa, czyli wspierająca działanie układu nerwowego. 

Terapia systemu taktylnego, czyli dotykowego wycisza, uspokaja, ułatwia budowanie własnego obrazu ciała, poprawia kontrolę i świadomość ruchów. Wpływa na budowanie coraz wyższych umiejętności ruchowych, lepszej kontroli ruchu, a w  dalszej konsekwencji kontroli emocji i uwagi. Terapia taktylna jest doskonałym rozwiązaniem przy zaburzeniach integracji sensorycznej, nadwrażliwości lub podwrażliwości dotykowej. 

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia zawsze poprzedzone są bezpłatną konsultacją ze specjalistą.

Polegają na różnorodnych formach masażu, uciskania oraz biernych ruchach kierowanych przez terapeutę, co pozwala na stymulowanie receptorów znajdujących się w ciele od tych najbardziej powierzchniowych, aż po proprioreceptory (położone wewnątrz organizmu i odpowiadające za czucie głębokie).

Czy to zwykły masaż?

Nie. Terapia polega nie na przyjemnym masowaniu, a dostarczaniu zaplanowanych bodźców dotykowych, o odpowiedniej sile, czasie trwania, z odpowiednią ilością powtórzeń.

Siła terapii nie polega na tymczasowym wyciszeniu, jak podczas masażu w SPA. Chodzi raczej o to, by poprzez dostarczenie wrażeń dotykowych na stałe pobudzić wiele różnych obszarów i poziomów mózgu: od pnia mózgu, wzgórza poprzez układ limbiczny (odpowiedzialny za emocje), aż do płata ciemieniowego.

Dla dzieci i młodzieży:

z niewłaściwym napięciem mięśniowym

z trudnościami integracji sensorycznej

niezgrabnych ruchowo

niepełnosprawnych ruchowo

które czują zbyt mocno – unikają dotyku

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR