Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Grupowe zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej i sensomotoryki

Wsparcie w rozwoju ruchowym i sensorycznym, przy jednoczesnym kontakcie z innymi dziećmi w małej grupie.

Czym są zajęcia ruchowe z elementami SI?

Oprócz sporej dawki uśmiechu i radości, podczas zajęć terapeuci skupiają się na  z 5 obszarach:

 • Integracja odruchów w zabawie – integracja odruchów dynamicznych i posturalnych ATOS, TOB, STOS, MORO
 • Sensoplastyka – zabawa z wykorzystaniem produktów mokrych i suchych
 • Planowanie ruchu i poprawa równowagi – układanie torów z przeszkodami
 • Terapia ręki – doskonalenie chwytu narzędzia pisarskiego oraz usprawnienie motoryki małej
 • Odwrażliwienie – rozwiązanie problemów z nadwrażliwością i podwrażliwością
Cel zajęć
 • Wspomaganie rozwoju dziecka pod katem rozwoju psychoruchowego
 • Usprawnienie dużej i małej motoryki – zręczność ruchowa całego ciała, sprawność dłoni i palców)
 • Usprawnienie koordynacji ruchowej i wzrokowej
 • Usprawnienie planowania ruchu
 • Poprawa równowagi dziecka
 • Poprawa zmysłu dotyku i wrażliwości na różne faktury (od gładkich po kłujące)
 • Zapewnienie kontaktu z równieśnikami

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-12 lat i odbywają się w grupach 4-6 osobowych, prowadzonych przez 2 terapeutów integracji sensorycznej.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które z zaburzoną samoobslugą (problem z ubieraniem, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł), trudnościami w nabywaniu umiejętności szkolnych – pisanie, liczenie i nadwrażliwością na bodźce dotykowe – czesanie, mycie, noszenie butów, nieprawidłowe reakcje na ból.

Ponadto zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży:

z problemami emocjonalnymi

wykazującymi niechęcią do aktywności fizycznej

z trudnościami z koncentracją uwagi

z zaburzeniami równowagi

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub WWR.