Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Dlaczego my?

Ponieważ ogromna wagę przywiązujemy do dokładnej diagnozy podopiecznych oraz właściwego zapewnienia wsparcia

lat doświadczenia

terapeutów

sal terapeutycznych

grupy przedszkolne

Konsultacje

Wstępne konsultacje pomagają ustalić strategię działania. 

Znalezienie skutecznego wsparcia może być bardzo obciążające i stresujące. Konsultacja w naszym ośrodku pomaga zdjąć ciężar tej odpowiedzialności.

Wychodzimy z założenia, że rolą rodzica jest kochać, wspierać i troszczyć się o dziecko. Dostrzegając problem, rodzic wywiązuje się z tej roli idealnie. Dalsza praca należy już do specjalisty. To on, przy stałym kontakcie z rodzicem, powinien określić, jakie działania podjąć, by wsparcie było naprawdę skuteczne.

Diagnostyka

Diagnoza pozwala ustalić przyczyny trudności.  Jest także punktem odniesienia, który pozwala oceniać skuteczność podjętych działań.

Wnikliwa diagnoza daje pewność, że podejmowane działania są naprawdę potrzebne i skuteczne. Z kolei diagnoza kliniczna daje uprawnienia do ubiegania się o wsparcie finansowe. Często jest to pierwsze działanie, które otwiera drzwi do kompleksowego i profesjonalnego wsparcia.

Zadaniem specjalisty jest doradzenie, czy w konkretnym przypadku są podstawy do wykonania opisywanej diagnozy i pokierowanie rodziców w odpowiednie miejsce.

Skuteczne wspracie

Nie ma jednej, jedynej terapii cud. Zazwyczaj pojedyncza trudność lub choroba dotyka wielu sfer życia. By skutecznie działać potrzebne jest kompleksowe wsparcie.

Z doświadczenia wiemy, że skuteczne wsparcie często powinny obejmować te sfery życia, w których widoczne są objawy. W Neuromind oferujemy różne formy wsparcia terapeutycznego, których połączenie może znacznie przyspieszyć postępy.

Dodatkowo specjaliści zajmujący się daną dziedziną pracujący w jednym ośrodku mają szansę konsultować się ze sobą i uzupełniać swoje działania. Połączenie różnorodnych metod oraz współpraca osób, które je realizują pozwala odnieść sukces. Nie chodzi o ilość, ale o jakość. 

Dla kogo przeznaczone jest nasze wsparcie?

Dzieci ze zdiagnozowanymi problemami:

Autyzm

ADHD

Dysleksa

Mózgowe porażenie dziecięce

Wybiórczość pokarmowa

Zespół Aspergera

Zespół Downa

Zaburzenia mowy i jąkanie

Zaburzenia powypadkowe

Dzieci wykazujące niepokojące zachowania:
Moczenie się (o niemedycznym podłożu)

Niechęć do nowych sytuacji, smaków, przedmiotów

Niezgrabność ruchowa
Słabe umiejętności manualne
Ruchy przymusowe
Trudności okołoporodowe
Trudności z zachowaniem
Trudności w nauce
Trudności w rozwoju mowy

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR