Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Oferta zajęć dla dzieci, młodzieży  i dorosłych

Dbamy o to, by wsparcie terapeutyczne w ośrodku NEUROMIND przebiegało zawsze według najwyższych standardów.
Dlatego współpracują z nami tylko wykwalifikowani specjaliści.

mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Psychotraumatolog, terapeuta neurorozwojowy, Mentor Certyfication GPS, Praktyk Internal Family Systemy

Jako rodzic i terapeuta, wiem jak ważne jest znalezienie profesjonalisty z zawodową pasją, który spojrzy na dziecko całościowo, uwzględniając wszystkie sfery rozwoju. Dlatego dokładam wszelkich starań, by nasz zespół prowadził dziecko oraz rodzica „krok po kroku” przez cały proces wsparcia rozwoju. Jestem przekona, że współpraca różnych specjalistów w jednym miejscu oraz szeroka oferta specjalistycznego wsparcia terapeutycznego, gwarantuje stworzenie kompleksowego i skutecznego programu terapii”

OFERTA WARSZTATÓW

Warsztaty dla rodziców "Zrozumieć dziecko - zrozumieć siebie"

Warsztaty przeznaczone dla rodziców, którzy chcieliby wspierać rozwój swojego dziecka, w duchu podejścia opartego na budowaniu z dzieckiem bezpiecznej relacji.

Zobacz więcej

"Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka"

Uczestnik tego szkolenia poznaje założenia metody GPS – Growth Trough Play System, która opiera się na relacyjnym podejściu, w myśl którego naturalną przestrzenią, w której dziecko uczy się nowych umiejętności jest wspólna zabawa.

Zobacz więcej

OFERTA WSPARICA – ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

TUS – Trening Umiejętności Społecznych (terapia grupowa) to cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej.

Zobacz więcej

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

Wsparcie w rozwoju ruchowym i sensorycznym, przy jednoczesnym kontakcie z innymi dziećmi w małej grupie.

Zobacz więcej

OFERTA WSPARICA – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Terapia systemu czuciowego - terapia taktylna

Terapia taktylna ułatwia budowanie własnego obrazu ciała, poprawia kontrolę i świadomość ruchów.

Zobacz więcej

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna opiera się na założeniu, że układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała.

Zobacz więcej

Terapia neurologopedyczna z elektrostymulacją

Zabiegi polegające na pobudzaniu mięśni ustno-twarzowych za pomocą prądu elektrycznego w celu ich usprawnienia.

Zobacz więcej

Terapia pedagogiczna
Skupia się głównie na rozwijaniu u dziecka sfer szczególnie istotnych dla nabywania umiejętności przedszkolnych i szkolnych, przy jednoczesnym zaopiekowaniu potrzeb i emocji dziecka.

Zobacz więcej

Terapia dysleksji

Podczas zajęć wykorzystywana jest metoda polisensoryczna oraz technika 18 struktur wyrazowych. Wspomniane metody, pozwalają opanować czytanie, jest także wsparciem dla dzieci, u których występują zaburzenia artykulacyjne, trudności z prawidłową pisownią , a także w przypadku dysgrafii.

Zobacz więcej

Terapia ręki

Terapia ręki z plastyką sensoryczną to program terapeutyczny, który w zależności od potrzeb łączy w sobie 2 cele:

  • usprawnienie ruchowe, są to ćwiczenia poprawiające zdolności manualne np. samoobsługę, pisanie, malowanie
  • stymulację sensoryczną polegającą na zaakceptowaniu przez dziecko dotyku różnych przedmiotów 'brudzących’ ręce lub o 'dziwnej’ fakturze, temperaturze itp.

Zobacz więcej

Dogoterapia

Dogoterapia – inaczej zwana kynoterapia, metoda wsparcia polegająca na kontakcie człowieka z psem.

Metoda ta, jest odpowiednia dla dzieci, osób dorosłych oraz starszych. Dogoterapia jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę i wyszkolonych psów terapeutów.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach.

Zobacz więcej

Terapia ustno-twarzowa

Terapeutyczny masaż okolic ustno-twarzowych, który ma na celu odwrażliwienie tych miejsc i zmniejszenie niepożądanych reakcji na bodźce.

Zobacz więcej

Terapia sensomotoryczna z integracją odruchów

Terapia Integracji odruchów opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności o rozwoju mózgu i układu nerwowego.

Zobacz więcej

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne zwykle rozpoczyna się konsultacją, podczas której określamy obszar trudności i wskazujemy właściwe formy pomocy. Dalsze postępowanie jest podyktowane indywidualnymi potrzebami. W ramach szerokiej oferty wsparcia proponujemy:

Zobacz więcej

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna ma za zadanie usprawniać aparat mowy, wyrównać opóźnienia rozwojowe mowy, nauczać mowy, która się nie wykształciła, itp

Zobacz więcej

Kinesiotaping logopedyczny

Zabiegi polegające na użyciu specjalnie do tego przeznaczonych plastrów, których efektywność poparta jest licznymi badaniami naukowymi z zakresu terapii skórno-mięśniowo-powięziowych.

Zobacz więcej

Terapia metodą GPS

Pokazujemy jak dużą rolę w tym może odegrać uważność, akceptacja, dbanie o siebie, budowanie zasobów.

Uczymy się być tu i teraz.

Towarzyszymy w patrzeniu na to co trudne, oglądaniu tych kawałków, na które nie chcemy patrzeć z akceptacją i zrozumieniem dla siebie.
W ramach wsparcia rodziców oferujemy:

  • Indywidualne konsultacje z rodzicami
  • Warsztaty online
  • Zajęcia stacjonarne z dzieckiem i rodzicem

Zobacz więcej

Terapia słuchowa

Stymulacja Słuchowa wg dr Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych.

Zobacz więcej

Terapia Biofeedback

Treningi Biofeedback mają na celu dokonanie trwałych zmian we wzorcu fal mózgowych, by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Zobacz więcej

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR