Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku specjalizuje się w praktycznym kształceniu zawodowym. Jest uczelnią odpowiadająca na realia i potrzeby dzisiejszego świata, a przez to blisko związaną z rynkiem pracy. Duży nacisk kładzie na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności zawodowe oraz wiedzę, która stanowić będzie solidny fundament w trakcie kariery. Wielką wagę przywiązuje do rozwoju umiejętności miękkich, zdając sobie sprawę, że to one odpowiadają w znacznej mierze za sukces.

Kujawska Szkoła Wyższa
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia, II stopnia oraz studia podyplomowe. Uczelnia zdobywa coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla absolwentów oraz pozytywną ocenę funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny. Fundacja prowadzi również program wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada, którego Partnerem jest Ośrodek Neuromind.
Jesteśmy oficjalnym Partnerem Programu BadaBada
Doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci zaowocowały opracowaniem koncepcji ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada. Stanowi on wieloletni rezultat poszukiwania rozwiązań, procedur i narzędzi pozwalających na monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwytać wczesne objawy spektrum autyzmu. Program opiera się na doświadczeniach działań pilotażowych, prowadzonych w Fundacji Synapsis od 2004 roku.
Autilius - NIEZIEMSKIE WSPARCIE TERAPII AUTYZMU
Autilius Wspólna Uwaga to program komputerowy służący do wspierania terapii dzieci z autyzmem. Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi. Składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture, co oznacza, że oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową.
DrOmnibus
DrOmnibus oferuje innowacyjne narzędzie do terapii i edukacji  w formie aplikacji na tablety i inne urządzenia mobilne, które wspiera terapię dzieci z zaburzeniami w wieku przedszkolnym z wadami wrodzonymi i dysfunkcjami zachowania (m.in. autyzm, zespół Downa, ADHD). Celem jest sprawienie, by każde dziecko miało równy start w edukacji, bez względu na to, z jakimi ograniczeniami zdrowotnymi się zmaga.
Instytut Mikroekologii
Instytut Mikroekologii to jednostka medyczna, która jako pierwsza wprowadziła na polski rynek komercyjne badania nadwrażliwości pokarmowej i mikroflory jelit, także dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Akademia Sukcesu Bystrzak
Akademia Sukcesu Bystrzak, realizuje specjalnie opracowany, plan rozwoju wielozmysłowego opierający się na technice VAK (visual, auditory, kinesthetic) wykorzystującej wszystkie kanały zmysłowe: wzrokowy, słuchowy, ruchowy, co sprawia, że organizowane zajęcia są atrakcyjne dla dzieci o różnych predyspozycjach i temperamentach.

Galileusz to niezwykła szkoła korepetycji, której formuła zajęć oparta jest o praktykę oraz partnerskie podejście do ucznia. Galileusz ma w swej ofercie bardzo szeroki wachlarz usług edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat. Zajęcia prowadzone są w sposób niekonwencjonalny i zrywający z obecnymi metodami nauczania wykorzystywanymi w szkołach publicznych. Wiedza nie jest przekazywana w sposób masowy i ilościowy. 

You have Successfully Subscribed!