Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Szkoła specjalizuje się w praktycznym kształceniu zawodowym. Jest uczelnią odpowiadająca na realia i potrzeby dzisiejszego świata, a przez to blisko związaną z rynkiem pracy. Duży nacisk kładzie na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności zawodowe oraz wiedzę, która stanowić będzie solidny fundament w trakcie kariery. Wielką wagę przywiązuje do rozwoju umiejętności miękkich, zdając sobie sprawę, że to one odpowiadają w znacznej mierze za sukces.

Kujawska Szkoła Wyższa

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Szkoła jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia, II stopnia oraz studia podyplomowe. Uczelnia zdobywa coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla absolwentów oraz pozytywną ocenę funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.

Fundacja SYNAPSIS

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny. Fundacja prowadzi również program wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada, którego Partnerem jest Ośrodek Neuromind.

Jesteśmy oficjalnym Partnerem Programu BadaBada

Program wczesnego wykrywania autyzmu BADABADA

Doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci zaowocowały opracowaniem koncepcji ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada. Stanowi on wieloletni rezultat poszukiwania rozwiązań, procedur i narzędzi pozwalających na monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwytać wczesne objawy spektrum autyzmu. Program opiera się na doświadczeniach działań pilotażowych, prowadzonych w Fundacji Synapsis od 2004 roku.

Autilius - NIEZIEMSKIE WSPARCIE TERAPII AUTYZMU

Autilius

Autilius Wspólna Uwaga to program komputerowy służący do wspierania terapii dzieci z autyzmem. Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi. Składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture, co oznacza, że oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową.

Instytut Mikroekologii
Instytut Mikroekologii

Instytut Mikroekologii to jednostka medyczna, która jako pierwsza wprowadziła na polski rynek komercyjne badania nadwrażliwości pokarmowej i mikroflory jelit, także dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Akademia Sukcesu Bystrzak
Akademia Sukcesu Bystrzak
Akademia Sukcesu Bystrzak, realizuje specjalnie opracowany, plan rozwoju wielozmysłowego opierający się na technice VAK (visual, auditory, kinesthetic) wykorzystującej wszystkie kanały zmysłowe: wzrokowy, słuchowy, ruchowy, co sprawia, że organizowane zajęcia są atrakcyjne dla dzieci o różnych predyspozycjach i temperamentach.

You have Successfully Subscribed!