Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Szkoła specjalizuje się w praktycznym kształceniu zawodowym. Jest uczelnią odpowiadająca na realia i potrzeby dzisiejszego świata, a przez to blisko związaną z rynkiem pracy. Duży nacisk kładzie na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności zawodowe oraz wiedzę, która stanowić będzie solidny fundament w trakcie kariery. Wielką wagę przywiązuje do rozwoju umiejętności miękkich, zdając sobie sprawę, że to one odpowiadają w znacznej mierze za sukces.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Szkoła jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia, II stopnia oraz studia podyplomowe. Uczelnia zdobywa coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla absolwentów oraz pozytywną ocenę funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.

Fundacja SYNAPSIS

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny. Fundacja prowadzi również program wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada, którego Partnerem jest Ośrodek Neuromind.

Program wczesnego wykrywania autyzmu BADABADA

Doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci zaowocowały opracowaniem koncepcji ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu BadaBada. Stanowi on wieloletni rezultat poszukiwania rozwiązań, procedur i narzędzi pozwalających na monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwytać wczesne objawy spektrum autyzmu. Program opiera się na doświadczeniach działań pilotażowych, prowadzonych w Fundacji Synapsis od 2004 roku.