Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Nie terapia,
a wsparcie

Poznaj ofertę wsparcia, jakie zapewniamy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

$

Diagnostyka

Sprawdź ofertę diagnoz, jakie wykonują nasi specjaliści.

$

Wczesne wspomaganie

Bezpłatne zajęcia w ramach opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.

$

Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny wspierający dzieci z autyzmem i ich rodziny.

$

Terapia metodą GPS

Indywidualne konsultacje z rodzicami, zajęcia stacjonarne z dzieckiem i rodzicem.

$

Wybiórczość pokarmowa

Holistyczne wsparcie dla rodzin z dziećmi z trudnościami w jedzeniu.

$