Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Wizja

Naszą wizją jest budowanie społeczności, w której każde dziecko ze spektrum autyzmu oraz rozwijające się neurotypowo będzie szczęśliwe i spokojne.

Otoczone pełną życzliwością i opieką, Twoje dziecko zyska poczucie bezpieczeństwa i świadomość bycia akceptowanym, które pozwolą mu rozwinąć się w sposób prawidłowy.

Wizja

Naszą wizją jest budowanie społeczności, w której każde dziecko ze spektrum autyzmu oraz rozwijające się neurotypowo będzie szczęśliwe i spokojne.

Otoczone pełną życzliwością i opieką, Twoje dziecko zyska poczucie bezpieczeństwa i świadomość bycia akceptowanym, które pozwolą mu rozwinąć się w sposób prawidłowy.

Nasza misja

Misja

Zrozumienie własnych potrzeb oraz umiejętność odczuwania i wyrażania własnych emocji pozwolą zarówno Tobie, jak i Twojemu dziecku poczuć się wolnymi i świadomymi siebie. Oto nasza misja!

Nasza misja

Misja

Zrozumienie własnych potrzeb oraz umiejętność odczuwania i wyrażania własnych emocji pozwolą zarówno Tobie, jak i Twojemu dziecku poczuć się wolnymi i świadomymi siebie. Oto nasza misja!

Cele Neuromind

Cele

Wspierająca relacja

Ty i Twoje dziecko zyskacie możliwość stworzenia pełnej bliskości i zaufania relacji, która odegra kluczową rolę w Waszych codziennych stosunkach.

Budowanie świadomości

Poszerzysz wiedzę i zwiększysz swoją świadomość na temat rozwoju w spektrum autyzmu. To samo dotyczy Twojej pociechy, która lepiej zrozumie samą siebie, co pozwoli Wam otaczać się wzajemną troską.

Samoświadomość i troska

Z ogromnym wsparciem z naszej strony przejdziecie przez proces odkrywania zgłębiania i zrozumienia swoich emocji, potrzeb oraz zachowań.

Zrozumienie zachowań

Lepiej pojmiesz zachowania swojego dziecka ułatwiając Wam obojgu codzienne funkcjonowanie.

Mentoring i superwizje

Jako profesjonalne wsparcie wielu placówek edukacyjnych współuczestniczymy we wprowadzaniu w nich zmian wraz z właścicielami lub dyrektorami.

Budowanie umiejętności dziecka

Specjalistyczne zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb całej rodziny sprawią, że Twoje dziecko będzie w stanie zbudować niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju umiejętności.

Wartości Neuromind

Wartości

Empatia i akceptacja

Stając się częścią empatycznej i przepełnionej akceptacją społeczności, Twoje dziecko również nabędzie te niezwykle ważne cechy.

Odwaga i uczciwość

Twoje dziecko będzie też odważne i uczciwe w wyrażaniu siebie oraz okazywaniu tego innym ludziom. Ty również będziesz mógł się tego nauczyć.

Odpowiedzialność

Wraz z dzieckiem zrozumiecie jak bardzo istotna jest odpowiedzialność za własne wybory, decyzje potrzeby oraz emocje i staniecie się za siebie odpowiedzialnymi.

Wolność

Nauczycie się akceptacji różnic między innymi dziećmi i ich rodzicami, ale też szacunku do zasad, wartości i rozmaitych punktów widzenia, co pozwoli Wam pozbyć się ograniczeń i zyskać wolność.

Jakość

Oprócz odpowiednich narzędzi i metod pracy wraz z dzieckiem zyskacie umiejętność zaangażowania się w tworzenie i pielęgnowanie wspierającej relacji. Łącząc to z ewaluacją procesu terapeutycznego, zbudujesz w dziecku pełnię bezpieczeństwa.

Czym się wyróżniamy?

Samoświadomość

Samoświadomość

Staramy się być specjalistami działającymi nie tylko z poziomu umysłu, ale w dużej mierzę także z serca.

Relacje zapewniające poczucie bezpieczeństwa

Wspierające relacje

Budujemy wspierające relacje, dzięki którym Ty i Twoje dziecko możecie doświadczać tego samego.

Podejście rozwojowe

Nieustanny rozwój

Regularnie uczestniczymy w warsztatach samorozwojowych oraz superwizjach – wewnętrznych i zewnętrznych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego wszystkie sale i korytarze zostały objęte monitoringiem.

Nowoczesne wyposażenie

Nowoczesne wyposażenie

Wdrażamy nowoczesne technologie pozwalające skutecznie wspierać rozwój Twojego dziecka.

Współpraca zespołowa

Współpraca zespołowa

Ścisła współpraca i regularne spotkania umożliwiają nam rozmowę o celach, potrzebach i trudnościach.