Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Wizja

Tworzymy społeczność, która z empatią i akceptacją wspiera rozwój człowieka.

Wizja

Tworzymy społeczność, która z empatią i akceptacją wspiera rozwój człowieka.

Nasza misja

Misja

Wierzymy, że bezpieczna relacja jest fundamentem rozwoju każdego człowieka.

Nasza misja

Misja

Wierzymy, że bezpieczna relacja jest fundamentem rozwoju każdego człowieka.

Cele Neuromind

Cele

Wspierająca relacja

Ty i Twoje dziecko zyskacie możliwość stworzenia pełnej bliskości i zaufania relacji, która odegra kluczową rolę w Waszych codziennych stosunkach.

Budowanie świadomości

Poszerzysz wiedzę i zwiększysz swoją świadomość na temat rozwoju w spektrum autyzmu. To samo dotyczy Twojej pociechy, która lepiej zrozumie samą siebie, co pozwoli Wam otaczać się wzajemną troską.

Samoświadomość i troska

Z ogromnym wsparciem z naszej strony przejdziecie przez proces odkrywania zgłębiania i zrozumienia swoich emocji, potrzeb oraz zachowań.

Zrozumienie zachowań

Lepiej pojmiesz zachowania swojego dziecka ułatwiając Wam obojgu codzienne funkcjonowanie.

Mentoring i superwizje

Jako profesjonalne wsparcie wielu placówek edukacyjnych współuczestniczymy we wprowadzaniu w nich zmian wraz z właścicielami lub dyrektorami.

Budowanie umiejętności dziecka

Specjalistyczne zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb całej rodziny sprawią, że Twoje dziecko będzie w stanie zbudować niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju umiejętności.

Wartości Neuromind

Wartości

Empatia i akceptacja

Stając się częścią empatycznej i przepełnionej akceptacją społeczności, Twoje dziecko również nabędzie te niezwykle ważne cechy.

Odwaga i uczciwość

Twoje dziecko będzie też odważne i uczciwe w wyrażaniu siebie oraz okazywaniu tego innym ludziom. Ty również będziesz mógł się tego nauczyć.

Odpowiedzialność

Wraz z dzieckiem zrozumiecie jak bardzo istotna jest odpowiedzialność za własne wybory, decyzje potrzeby oraz emocje i staniecie się za siebie odpowiedzialnymi.

Wolność

Nauczycie się akceptacji różnic między innymi dziećmi i ich rodzicami, ale też szacunku do zasad, wartości i rozmaitych punktów widzenia, co pozwoli Wam pozbyć się ograniczeń i zyskać wolność.

Jakość

Oprócz odpowiednich narzędzi i metod pracy wraz z dzieckiem zyskacie umiejętność zaangażowania się w tworzenie i pielęgnowanie wspierającej relacji. Łącząc to z ewaluacją procesu terapeutycznego, zbudujesz w dziecku pełnię bezpieczeństwa.

Czym się wyróżniamy?

Samoświadomość

Samoświadomość

Staramy się być specjalistami działającymi nie tylko z poziomu umysłu, ale w dużej mierzę także z serca.

Relacje zapewniające poczucie bezpieczeństwa

Wspierające relacje

Budujemy wspierające relacje, dzięki którym Ty i Twoje dziecko możecie doświadczać tego samego.

Podejście rozwojowe

Nieustanny rozwój

Regularnie uczestniczymy w warsztatach samorozwojowych oraz superwizjach – wewnętrznych i zewnętrznych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego wszystkie sale i korytarze zostały objęte monitoringiem.

Nowoczesne wyposażenie

Nowoczesne wyposażenie

Wdrażamy nowoczesne technologie pozwalające skutecznie wspierać rozwój Twojego dziecka.

Współpraca zespołowa

Współpraca zespołowa

Ścisła współpraca i regularne spotkania umożliwiają nam rozmowę o celach, potrzebach i trudnościach.