Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Technologie

Zobacz jakim sprzętem do prowadzenia terapii dysponujemy
mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy

Jakość terapii zależy od wielu czynników. Na pewno niezbędne są odpowiednie kwalifikacje terapeuty. Dzisiejsze technologie wspierają umiejętności i wiedzę ludzi, dlatego w naszym ośrodku korzystamy z nowoczesnych sprzętów terapeutycznych. Nasze dzieci kochają komputery, ciekawe programy i przyjazne urządzenia. A my kochamy to, co sprawia im radość i pomaga w ich rozwoju.  
DR.OMNIBUS – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Aplikacja, która dzięki zastosowaniu w edukacji i terapii skutecznej metody – Stosowanej Analizy Zachowania – pomaga zdobyć elementarną wiedzę i umiejętności. Gry dostosowane są do możliwości percepcyjnych dziecka. Dziecko uczy się rozpoznawania emocji, części ciała, cyfr, kształtów, kolorów, zwierząt oraz identyfikacji dźwiękowej. Każde zadanie posiada poziom trudności dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka. Całe narzędzie zostało przygotowane przez specjalistów i testowane było w różnych ośrodkach terapeutycznych.

STANOWISKO AUTILIUS PREMIUM

W listopadzie 2016 roku pierwsi w Polsce zakupiliśmy nowoczense urządzenie do terapii autyzmu – Autilius Premium. Bazuje ono na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym służącym do wspierania terapii dzieci z autyzmem. Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi. Składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture, co oznacza, że oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową.

SŁUCHAWKI FORBRAIN
Forbrain to słuchawki z mikrofonem wyposażone w filtr dynamiczny, który pomaga odseparować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając tym samym głos użytkownika. Słuchawki wykorzystywane są do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu odpowiedni trening sensoryczny. Forbrain zalecany jest dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi oraz koncentracją uwagi i pamięcią, nadpobudliwych i z dysleksją. Słuchawki zastosowane w terapii przyczyniają się między innymi do poprawy uwagi, pamięci, koncentracji, czytania, pisania, mowy i artykulacji.
BRAINBOY DO TRENINGU METODĄ WARNKEGO
Brain-Boy Universal ma wygląd zabawki, przede wszystkim po to, aby przyciągnąć uwagę dziecka. Jest przy tym w pełni profesjonalnym narzędziem treningowym, umożliwiającym zmianę funkcji mózgu związanych z procesami koniecznymi do opanowania nauki czytania. Posiada certyfikaty medyczne. Zawiera 7 gier treningowych, które oferują łatwy i efektywny oraz naukowo potwierdzony sposób usprawnienia funkcji centralnego słyszenia. Urządzenie stanowi więc skuteczną pomoc w terapii osób z dysleksją, zaburzeniami mowy i innymi.
OSCILLA DO TERAPII PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO JOHANSENA
Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.
NEXUS-4 BIOFEEDBACK
Treningi Biofeedback mają na celu dokonanie trwałych zmian we wzorcu fal mózgowych, by mózg pracował wydajniej i szybciej. Terapia EEG Biofeedback za pomocą urządzenia NEXUS-4 ma zastosowanie również w sferze związanej z mową. Jest to metoda nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna. Obniża poziom stresu, co ma duże znaczenia w niepłynności mowy, poprawia możliwości komunikacyjne i chęć nawiązywania kontaktu z innymi.
SALA STYMULACJI I ZMYSŁÓW
Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, które umożliwia ukojenie zmęczonych zmysłów dziecka lub ich stymulację.  Zgromadzone w niej sprzęty pozwalają dostarczyć dziecku wrażeń, których nie jest w stanie wyodrębnić w życiu codziennym. Sala jest często niezwykle atrakcyjnym pomieszczeniem, dlatego stanowi nagrodę dla dziecka po wykonaniu zadań podczas terapii indywidualnej.
DWIE SALE DO TERAPII SI
Sale do zajęć ruchowych i sensorycznych wyposażone są w liczne sprzęty podwieszane, równoważnie, maty, piłki, koce obciążeniowe, tunele, drabinki, a także suche baseny z kuleczkami. Dbamy o to, by terapia byłą świetną zabawą.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Wypełnij poniższy formularz.
Zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.

You have Successfully Subscribed!