Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia grupowa

TUS – trening umiejętności społecznych

To forma wsparcia, która jest realizowana w grupie równieśników. To także miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów.

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (terapia grupowa) to cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej.

Trudności te mogą objawiać się w różnych sferach: niektórym dzieciom trudno dostosować się do panujących zasad, inne często wdają się w konflikty , jeszcze inne są nieśmiałe, przeżywają silne napięcie w sytuacjach, w których mają się wypowiedzieć na forum grupy, mają niskie poczucie własnej wartości.

Na czym polega TUS?

Zajęcia treningu umiejętności społecznych odbywają się raz w tygodniu i trwaja 1,5 godziny.

Uczą dzieci nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, ustalania i respektowania zasad panujących w grupie, umiejętności wyrażania własnego zdania, rozwiązywania konfliktów.

Dziecko poznaje swoje mocne i słabe strony, buduje poczucie własnej wartości.

Model obecności dwóch terapeutów pozwala na efektywną organizację zajęć i odpowiednie opiekowanie się potrzebami każdego dziecka w grupie.

Dla kogo jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych jest szczególnie zalecany dzieciom, które mają trudności w funkcjonowaniu w grupie. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.

Dla dzieci i młodzieży:

z trudnościami w zachowaniu

z zespołem aspergera, autyzmem

nieśmiałych i wycofanych

dominujących i buntowniczych

Chcesz zgłosić swoje dziecko do grupy TUS?
Wypełnij poniższy formularz.