Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia grupowa (TUS-trening umiejętności społecznych)

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.
Wypełnij zgłoszenie

REKRUTACJA !!!

Trwa nabór do dwóch grup trenujących umiejętności społeczne

– Grupy wiekowe: 5-12 lat

– Koszt: 400 PLN/miesięcznie

ZGŁOSZENIA

DO KIEDY?

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok 🙂

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (terapia grupowa) to cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej. Trudności te mogą objawiać się w różnych sferach: niektórym dzieciom trudno dostosować się do panujących zasad, inne często wdają się w konflikty , jeszcze inne są nieśmiałe, przeżywają silne napięcie w sytuacjach, w których mają się wypowiedzieć na forum grupy, mają niskie poczucie własnej wartości.

Na czym polega?

Zajęcia terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu i trwaja 1,5 godziny. Uczą dzieci nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, ustalania i respektowania zasad panujących w grupie, umiejętności wyrażania własnego zdania, rozwiązywania konfliktów. Dziecko poznaje swoje mocne i słabe strony, buduje poczucie własnej wartości.

Grupę prowadzi dwóch terapeutów. Trening Umiejętności Społecznych odbywa się co tydzień z wykorzystaniem innych metod, m.in arteterapii, dogoterapii, metody projektu, oraz treningu umiejętności społecznych wg. Goldsteina

Dla kogo?

Dla dzieci z:

  • trudnościami w zachowaniu
  • z zespołem aspergera, autyzmem
  • nieśmiałych i wycofanych
  • dominujących i buntowniczych

Formularz zgłoszeniowy

Chcesz zapisać swoje dziecko do grupy TUS?
Wypełnij poniższy formularz.

Zapewniamy, że zweryfikujemy każde zgłoszenie

You have Successfully Subscribed!