Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju mają na celu wielospecjalistyczne, intensywne, a zarazem kompleksowe działania wspierające rozwój dziecka, od momentu otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Wypełnij zgłoszenie
mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy, Właściciel Ośrodka

Do zespołów wczesnego wspomagania przyjmowane są wszystkie dzieci (również spoza przedszkola) posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

Bezpłatna konsultacja

Zajęcia zawsze poprzedzone są bezpłatną konsultacją ze specjalistą. Podczas konsultacji przeprowadzany jest wywiad, wstępna diagnoza potrzeb i możliwości dziecka. Wraz z rodzicem, specjalista ustala główne cele i kierunki do wsparcia.

Bezpłatna terapia

Pracujemy w oparciu o podejście rozwojowe, nakierowane na budowanie relacji i samoświadomości u dziecka oraz rodzica. Postępowanie w myśl tego stylu, wspiera budowanie prawdziwej relacji, a jednocześnie naukę nowych umiejętności, z wymienionych poniżej obszarów:

Samoświadomość i samoregulacja

Podstawowe umiejętności które, musi nabyć dziecko, by jak najdłużej znajdowało się w optymalnym stanie zaangażowania, który sprzyja rozwijaniu nowych umiejętności

Bycie w relacji

To zarówno umiejętność nawiązywania relacji, jak i podtrzymywania interakcji z innymi osobami

Komunikowanie swoich potrzeb

Rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej w zależności od możliwości rozwojowych

Świadomość i kontrola ciała

To zarówno zapewnienie optymalnej dla dziecka stymulacji sensorycznej jak i kształtowanie umiejętności koordynacji ruchowej

Wyższe umiejętności

Rozwijanie umiejętności społecznych i poznawczych adekwatnych do możliwości dziecka

CO OFERUJEMY ?

W ramach WWR zapewniamy zajęcia:

– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna
– terapia ręki
– terapia logopedyczna
– terapia taktylna
– terapia ustno-twarzowa
– terapie sensomotoryczne
– grupowa TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

 

Aby skorzystać z zajęć WWR, rodzic powinien:

1. Pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne w miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3.  Poprosić lekarza o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji

4. Poprosić wychowawcę z przedszkola o pisemną opinię o dziecku

5. Dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć do Zespółu Orzekającego miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy dostarczyć do naszego Ośrodka.

7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, nasz zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Włocławek
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Włocławek

Jeśli nie masz jeszcze opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju Twojego dziecka, pomożemy wypełnić Ci wniosek i dokumenty.

Formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany bezpłatnymi zajęciami w ramach WWR?

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy, zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.

You have Successfully Subscribed!