Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Bezpłatne zajęcia
Bezpłatne zajęcia w ramach WWR mają na celu wielospecjalistyczne intensywne, i kompleksowe działania wspierające rozwój Twojego dziecka.
Zapewniamy wsparcie od momentu otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
Bezpłatna konsultacja

Zajęcia zawsze poprzedzone są bezpłatną konsultacją ze specjalistą.

Podczas konsultacji przeprowadzany jest z Tobą wywiad i następuje wstępna diagnoza potrzeb oraz możliwości Twojego dziecka. Konsultacja pozwoli ci również wspólnie ustalić główne cele i kierunki wsparcia.

Podejście rozwojowe
Pracujemy w oparciu o podejście rozwojowe, nakierunkowane na budowanie samoświadomości i relacji u Ciebie i Twojego dziecka.
Postępowanie w myśl tej zasady wspiera zarówno budowanie prawdziwej relacji, jak i naukę nowych umiejętności spośród wymienionych poniżej obszarów:
Samoświadomość i samoregulacja

Są to podstawowe umiejętności, jakie Twoje dziecko nabywa, by móc jak najdłużej pozostawać w optymalnym stanie zaangażowania, sprzyjającym rozwijaniu nowych umiejętności. Kluczem do ich osiągnięcia jest poczucie bezpieczeństwa oraz podstawowe rozumienie siebie i swoich reakcji.

Bycie w relacji
To zarówno umiejętność nawiązywania relacji, jak i podtrzymywania interakcji z innymi osobami.
Komunikowanie swoich potrzeb

Rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej w zależności od możliwości i potrzeb Twojego dziecka.

Świadomość i kontrola ciała
Za tymi określeniami kryje się zapewnienie optymalnej dla Twojego dziecka stymulacji sensorycznej i jednoczesne kształtowanie w nim umiejętności koordynacji ruchowej.
Wyższe umiejętności
Rozwijanie umiejętności społecznych i poznawczych adekwatnych do możliwości Twojej pociechy.

W ramach WWR, realizujemy takie zajęcia, jak:

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia ręki

Terapia metodą GPS

Diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna
Terapia taktylna
Terapia taktylna
Terapia ustno-twarzowa
Terapia ustno-twarzowa
Diagnoza sensoryczno-motoryczna

Terapie sensomotoryczne

Trening umiejętności społecznych

Wsparcie w grupie (TUS)

Aby skorzystać z zajęć WWR powinieneś:

1

Pobrać komplet dokumentów i zarejestrować swoje dziecko na badanie psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2

Poprosić Waszego lekarza o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia Twojego dziecka i rodzaju trudności.

3

Poprosić wychowawcę z przedszkola o pisemną opinię o Twoim dziecku.

4

Dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) należy złożyć do Zespołu Orzekającego miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5

Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju musisz dostarczyć do naszego Ośrodka.

6

Podczas pierwszego spotkania z Tobą i Twoim dzieckiem, nasz zespół wspólnie oceni jego potrzeby oraz wyznaczy rodzaj zajęć.

Rodziców zainteresowanych zajęciami w ramach WWR, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza.
Możecie też Państwo za jego pośrednictwem przesłać skan opinii, co na pewno przyspieszy proces umówienia na konsultację.
Formularz zgłoszeniowy

    Imie i nazwisko opiekuna

    Numer telefonu

    Adres e-mail

    Miejscowość