Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Nasz Zespół

to naprawdę wykwalifikowani specjaliści
 

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy, pedagog, właściciel ośrodka

Jestem certyfikowanym terapeutą neurorozwojowym (Licencja Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska nr: 80/INPP/PL/2017), terapeutą EEG Biofeedback, terapeutą terapii słuchowej Johansen IAS, oraz terapii dysleksji metodą Warnkego. Korzystam z metod terapii behawioralnej jak również terapii niedyrektywnych np. neurostrukturalnych terapii dr S. Masgutowej. Jestem autorką jedynego w Polsce kompleksowego programu terapii neofobii żywieniowej. Od ponad 12 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wyzwaniami rozwojowymi. Współpracowałam i szkoliłam się m.in. w  Instytucie Neurofizjologii i Psychologii Polska INPP, Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej, Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka, Instytucie EEG, Centrum Diagnozy i Terapii BIOMED we Wrocławiu, w Fundacji Synapsis w Warszawie, w szpitalu rehabilitacyjnym Barska we Włocławku.

Martyna Matuszkiewicz

Dyrektor Merytoryczny, psycholog, terapeuta

Wioleta Kopczyńska

Logopeda, terapeuta, wychowawca

Natalia Szczepińska

Terapeuta KREBS®, pedagog, wychowawca

Karolina Jucewicz

Neurologopeda, terapeuta KREBS®

Jadwiga Durma

Dział czystości i dezynfekcji

Monika Grabowska

Asystentka ds. Administracji

Amanda Gajewska

Psycholog, terapeuta, wychowawca

logopeda

Alicja Pilarska

Logopeda, pedagog, terapeuta KREBS®

Ewelina Jaworska

Logopeda, terapeuta

Paulina Grzechowska

Logopeda, terapeuta, wychowawca

Katarzyna Kowalewska

Neurologopeda, terapeuta

Marta Witecka

Terapeuta, pedagog

Patrycja Chojnacka

Logopeda, terapeuta

Beata Latos

Logopeda, pedagog, terapeuta KREBS®

Marta Pyszorska-Koprowska

Psycholog, terapeuta

Mariusz Lewandowski

Pedagog, terapeuta sensomotoryki

Kornelia Lewandowska

Neurologopeda, terapeuta KREBS

You have Successfully Subscribed!