Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Nasz Zespół

to naprawdę wykwalifikowani specjaliści
 

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy, pedagog, właściciel ośrodka

Jestem certyfikowanym terapeutą neurorozwojowym (Licencja Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska nr: 80/INPP/PL/2017), terapeutą EEG Biofeedback, terapeutą terapii słuchowej Johansen IAS, oraz terapii dysleksji metodą Warnkego. Korzystam z metod terapii behawioralnej jak również terapii niedyrektywnych np. neurostrukturalnych terapii dr S. Masgutowej. Jestem autorką jedynego w Polsce kompleksowego programu terapii neofobii żywieniowej. Od ponad 12 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wyzwaniami rozwojowymi. Współpracowałam i szkoliłam się m.in. w  Instytucie Neurofizjologii i Psychologii Polska INPP, Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej, Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka, Instytucie EEG, Centrum Diagnozy i Terapii BIOMED we Wrocławiu, w Fundacji Synapsis w Warszawie, w szpitalu rehabilitacyjnym Barska we Włocławku.

Martyna Matuszkiewicz

Dyrektor Merytoryczny, psycholog, terapeuta

Wioleta Kopczyńska

Logopeda, terapeuta, wychowawca

Natalia Szczepińska

Terapeuta KREBS®, pedagog, wychowawca

Karolina Jucewicz

Neurologopeda, terapeuta KREBS®

Patrycja Chojnacka

Logopeda, terapeuta

Monika Grabowska

Asystentka ds. Administracji

Amanda Gajewska

Psycholog, terapeuta, wychowawca

logopeda

Alicja Pilarska

Logopeda, pedagog, terapeuta KREBS®

Ewelina Jaworska

Logopeda, terapeuta

Elżbieta Pawlak

Nauczyciel, terapeuta

Paulina Grzechowska

Logopeda, terapeuta, wychowawca

Katarzyna Kowalewska

Neurologopeda, terapeuta

Marta Witecka

Terapeuta, pedagog

Anna Rypińska

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Aneta Domżał

Dogoterapeuta

Beata Latos

Logopeda, pedagog, terapeuta KREBS®

Marta Pyszorska-Koprowska

Psycholog, terapeuta

Mariusz Lewandowski

Pedagog, terapeuta sensomotoryki

Kornelia Lewandowska

Neurologopeda, terapeuta KREBS

Jadwiga Durma

Dział czystości i dezynfekcji