Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Zaburzenia po wypadkowe, urazy

Zapraszamy wszystkich z miast: Włocławek, Toruń, Płock i okolice.

Zaburzenia te mogą mieć najróżniejsze konsekwencje w zależności od stopnia i rodzaju uszkodzenia. Przejawiać się mogą w trudnościach związanych ze:

Sferą poznawczą

Po wypadku z uszkodzeniem jakichkolwiek obszarów mózgu mogą nastąpić trudności z koncentracją, pamięcią, możliwościami intelektualnymi.

Sferą emocjonalną

Stres pourazowy może znacząco wpłynąć na jakość życia i funkcjonowanie osoby w społeczeństwie.

Sferą mowy

Uszkodzenie mózgu, wylew it. Może uszkodzić ośrodki mowy w mózgu, na skutek silnego stresu osoby cierpieć mogą na różne rodzaje mutyzmu lub niepłynność mowy.

Sferą ruchową

Trudności w poruszaniu się są najczęstszym skutkiem różnego rodzaju wypadków lub urazów. Tymczasowe niedyspozycje lub bóle mogą wymagać kilku spotkań z fizjoterapeutą, poważne upośledzenie zdolności ruchowych może wiązać się z potrzebą długotrwałej rehabilitacji.

Sferą sensoryczną

Długotrwałe unieruchomienie, trudności z poruszaniem może znacznie ograniczyć dopływ bodźców sensorycznych, co może negatywnie wpływać na samopoczucie, zachowanie i możliwości ruchowe danej osoby.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

10 + 7 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.