Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Zespół Aspergera

Skuteczna terapia dla dzieci z zespołem Aspergera. Zapraszamy wszystkich z miast: Włocławek, Toruń, Płock i okolice
mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy

Zespół Aspergera (ZA) należy do tzw. całościowych zaburzeń rozwoju. Dzieci z ZA wyglądają na zupełnie normalne i i sprawne, co więcej często posiadają wysokie możliwości intelektualne. Dlatego też ich trudności postrzegane są przez ototczenie często nie jako wynik choroby, a jedynie złego wychowania, czy wyjątkowo trudnego i złośliwego charakteru. Oczywiście nasilenie cech i objawów związanych z zespołem Aspergera jest inne u każdego dziecka.

Sfera sensoryczna

Nadwrażliwość na niektóre dźwięki przy jednoczesnej niewrażliwości na dźwięki innego rodzaju, potrzeba mocnych bodźców dotykowych, z których wynikać mogą zachowania postrzegane przez otoczenie, jako agresywne lub autoagresywne, nadruchliwość, słaba lub brak świadomości schematu własnego ciała (niezgrabność ruchowa), nadwrażliwość lub podwrażliwość wzrokowa, smakowa, węchowa.

Sfera mowy

Dzieci z ZA mają zazwyczaj specyficzny system językowy. Używają często ‘dorosłych’ słów, zwrotów lub sformułowań. Potrafią cytować całe fragmenty z książek lub filmów. Trudno im formułować swobodne wypowiedzi o tym co zdarzyło się np. kiedy byli w przedszkolu lub w szkole. Natomiast, gdy zaczną opowiadać na temat, który ich interesuje trudno wychwycić im sygnały od słuchacza, które świadczą o jego znużeniu, zniecierpliwieniu lub braku czasu. Dzieci z ZA mogą mieć też problem z rozumieniem przenośni lub porównań. Lepiej radzą sobie z komunikacją w relacjach 1:1 niż w grupie.

Sfera zachowania

Dzieci z ZA mogą mieć dwa rodzaje trudności o różnym natężeniu. Z jednej strony mogą być to dzieci nadpobudliwe ruchowo, często i szybko wpadające w złość, nachalne w kontakcie z innymi. Z drugiej mogą być to dzieci wycofane, spokojne, ale nieco lękliwe (często uchodzą jako bardzo nieśmiałe), wybierające raczej zabawę z jedną osobą (dorosły lub rówieśnik) niż zabawy w grupie, mające trudności w proszeniu o pomoc i odważnym komunikowaniu swoich potrzeb. Dzieci z drugiej grupy są często później diagnozowane, gdyż ich zachowanie nie nastręcza widocznych kłopotów nauczycielom lub rodzicom. Dzieci z Zespołem Aspergera dobrze czują się w sytuacjach znanych, lubią rutynę. Na zmiany reagują nadmierną złością lub lękiem.

Sfera poznawcza

Nie ma reguły co do wyzwań z jakimi borykają się dzieci z ZA. Na pewno są to dzieci z przeciętnym lub nawet ponadprzeciętnym ilorazem inteligencji. Czasami posiadają wyjątkowe zdolności w wąskiej dziedzinie np. rysowanie, choć wbrew powszechnej opinii nie zdarza się to wcale często. Cechą charakterystyczną dzieci z ZA są nietypowe zainteresowania (choć to również nie jest regułą) np. dźwigami, bakteriami, dinozaurami. Często dzieci z Zespołem Aspergera mają trudności związane z koncentracją uwagi.

Sfera organiczna

Dzieci z diagnozą ZA bardzo często cierpią na ukryte alergie i wymagają dodatkowej opieki w zakresie diety i suplementacji. Oraz liczniejsze badania wskazują na organiczne trudności powiązane z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zanieczyszczenie toksynami, nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i/lub odpornościowego). W.w. trudności mogą mieć silny wpływ na powstawanie niektórych zaburzeń sensorycznych (np. unikania lub preferowania określonych produktów żywnościowych, zachowań autostymulacyjnych, ogólnego pobudzenia). Więcej o sferze organicznej i jej wpływie na zachowania i trudności dzieci przeczytać można w książce „Dzieci z głodującymi mózgami” Jaquelyn McCandless lub w książce dr Campbell-McBride „Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS” http://www.zespolpj.pl/index.php/czym-jest-gaps Ponieważ zaburzenia związane z Zespołem Aspergera mają charakter zaburzeń całościowych i dotykają wielu sfer życia terapia dziecka cierpiącego na tę chorobę powinna mieć charakter kompleksowy. Nie można oczekiwać, iż bazując na jednej terapii osiągniemy znaczące postępy i poprawę w zachowaniu dziecka. W ośrodku NEUROMIND dokładamy wszelkich starań, by oferowane terapie rozwijały wszystkie sfery i w pełni zaspokajały indywidualne potrzeby dziecka.

NIEZIEMSKIE WSPARCIE TERAPII ASPERGERA

W 2016 roku pierwsi w Polsce zakupiliśmy nowoczense urządzenie do terapii dzieci z ZA, Autilius Premium. Bazuje ono na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym służącym do wspierania terapii dzieci z autyzmem.

Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi.

Składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu.

Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture, co oznacza, że oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?
Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

6 + 8 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności  znajdującą się pod tym adresem.