Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Dogoterapia

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Czym jest dogoterapia?

Dogoterapia – inaczej zwana kynoterapia, metoda wsparcia polegająca na kontakcie człowieka z psem. Jest odpowiednia dla dzieci, osób dorosłych oraz starszych. 

Dogoterapia jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę i wyszkolonych psów terapeutów.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Istnieje możliwość uzyskania opinii o dziecku w celu przedstawienia jego funkcjonowania na zajęciach.

Na czym polega dogoterapia?

Dzięki obecności psa, osoby niepełnosprawne często zapominają o swoich ograniczeniach i dysfunkcjach. Zajęcia poprawiają komunikację, wzbogacają słownictwo i mowę. Łagodzą lęki, rozwijają funkcje poznawcze, stymulują zmysły oraz ćwiczą koncentrację, koordynację ruchów i orientację przestrzenną.

Zajęcia z psem, budują poczucie własnej wartości i pewności siebie. Dogoterapia uczy samodzielności i odpowiedzialności za siebie i psa. Wpływa na stan emocjonalny, łagodzi stres i samotność. Zabawy z psem uczą również tolerancji oraz szacunku do zwierząt i ludzi. Wpajają na zasady bezpiecznego postępowania z psami oraz wpływają korzystnie na kształcenie emocjonalne.

Dla kogo jest dogoterapia?

Terapia z psem (TP) – jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb.

Dogoterapia wpływa na kilka obszarów rozwoju:

 • Samodzielność
 • Rozwój motoryczny
 • Rozwój poznawczy
 • Rozwój społeczno-emocjonalny
 • Rozwój mowy
 • Rozwój umiejętności szkolnych.

Dogoterapia jest więc odpowiednia dla osób:

– zespołem Downa

– zaburzeniami motorycznymi

– z niedowładem kończyn górnych i dolnych

– ze stwardnieniem rozsianym

– z chorobą Alzheimera

– z ADHD i ADD

– z depresja

– w spektrum autuzmu

– nadpobudliwych emocjonalnie

FAQ

Jakie korzyści płyną z dogoterapii?
 • przynosi radość i wywołuje uśmiech
 • pozwala rozwijać kontakty społeczne
 • poprawia komunikację
 • pozwala myśleć o czymś innym niż własna osoba, wiek, choroba
 • stymuluje ruch i aktywność, samodzielność i odpowiedzialność
 • daje możliwość okazania uczuć
 • wytwarza swoistą więź: człowiek – zwierzę
 • podwyższa pewność siebie, nadaje życiu sens
 • pomaga zdobyć nowych przyjaciół
 • ułatwia przejść przez samotność, chorobę i depresję
 • rozwija funkcje poznawcze, koncentrację uwagi, orientację przestrzenną
 • uczy samoakceptacji
 • rozwija empatię
 • poprawa zdolności motorycznych
 • zwiększa poczucie własnej wartości
 • zmniejsza poziom stresu
 • zwiększa motywację
 • rozwija postrzeganie przestrzenne
 • poprawia pamięć
 • poprawia relacje społeczne
Czy wystawiamy opinie?

Istnieje możliwość uzyskania opinii o dziecku, w celu przedstawienia jego funkcjonowania na zajęciach.

Czy zajęcia prowadzone są indywidualnie?

Tak. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR