Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia dysleksji metodą Warnkego

Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Co to jest?

Terapia dysleksji metodą Warnkego opiera się na treningu z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, który ćwiczy umiejętności leżące u podstaw sprawnego czytania. Treningi są przyjemne dla ucznia dzięki urozmaiceniu zajęć i dostosowaniu poziomu trudności do indywidualnych potrzeb. 

Na czym polega?

Trening trwa ok. 60 min. Łączony z treningiem umiejętności grafomotorycznych (pisanie) trwa ok. 90 min. Pierwsza część treningu opiera się na pracy ze sprzętem, który trenuje właściwą reakcję na bodźce słuchowe i wzrokowe, co znacząco wpływa na poprawę jakości i tempa czytania. Dodatkowo podczas terapii dysleksji wykorzystuje się synchroniczną metodę czytania, która daje dziecku właściwy wzorzec, a jednocześnie ułatwia wykonywanie zadania. By uczyć się prawidłowych technik czytania, do ćwiczeń wykorzystuje się tzw. pseudoteksty, które nie mają żadnego znaczenia, a są napisane zgodnie z zasadami składni języka polskiego. Pozwala to wyeliminować nieprawidłowe techniki czytania jak np. zgadywanie słów, a nawet całych zdań przez czytającego. Dodatkowo w zajęcia wplatane są odpowiednie ćwiczenia usprawniające działanie układu nerwowego, co sprzyja poprawie koncentracji, nauce czytania i pisania oraz zapamiętywaniu.

Dla kogo?

  • dla tych, którzy chcą poprawić jakość lub tempo czytania
  • którzy mają trudności z nauką
  • robią dużo błędów ortograficznych
  • dla dzieci z dysleksją

Mniej ćwiczeń i lepsze oceny?

Dzieci z problemami w szkole i z dysleksją wykonują zazwyczaj znacznie więcej ćwiczeń niż ich koledzy z klasy – i to częściej bez wyraźnych wyników. Dzieje się tak, ponieważ u dzieci tych, pomimo normalnego, a często nawet ponadprzeciętnego poziomu inteligencji, nie są wykształcone (w wystarczającym stopniu) podstawowe umiejętności leżące u podstaw sprawnego czytania i pisania.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wyrównawczych, metoda Warnkego skupia się na przyczynach problemu.

TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE TERAPIĘ DYSLEKSJI

Terapia dysleksji metodą Warnkego - Włocławek, Płock, Toruń

SŁUCHAWKI FORBRAIN

Forbrain to słuchawki z mikrofonem wyposażone w filtr dynamiczny, który pomaga odseparować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając tym samym głos użytkownika. Słuchawki wykorzystywane są do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu odpowiedni trening sensoryczny. Forbrain zalecany jest dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi oraz koncentracją uwagi i pamięcią, nadpobudliwych i z dysleksją. Słuchawki zastosowane w terapii przyczyniają się między innymi do poprawy uwagi, pamięci, koncentracji, czytania, pisania, mowy i artykulacji.

Terapia dysleksji metodą Warnkego - Włocławek, Płock, Toruń
Terapia dysleksji metodą Warnkego - Włocławek, Płock, Toruń

BRAINBOY DO TRENINGU METODĄ WARNKEGO

Brain-Boy Universal ma wygląd zabawki, przede wszystkim po to, aby przyciągnąć uwagę dziecka. Jest przy tym w pełni profesjonalnym narzędziem treningowym, umożliwiającym zmianę funkcji mózgu związanych z procesami koniecznymi do opanowania nauki czytania. Posiada certyfikaty medyczne. Zawiera 7 gier treningowych, które oferują łatwy i efektywny oraz naukowo potwierdzony sposób usprawnienia funkcji centralnego słyszenia. Urządzenie stanowi więc skuteczną pomoc w terapii osób z dysleksją, zaburzeniami mowy i innymi.
Terapia dysleksji metodą Warnkego - Włocławek, Płock, Toruń

OSCILLA DO TERAPII PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO JOHANSENA

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.
Terapia dysleksji metodą Warnkego - Włocławek, Płock, Toruń
Terapia dysleksji metodą Warnkego - Włocławek, Płock, Toruń

NEXUS-4 BIOFEEDBACK

Treningi Biofeedback mają na celu dokonanie trwałych zmian we wzorcu fal mózgowych, by mózg pracował wydajniej i szybciej. Terapia EEG Biofeedback za pomocą urządzenia NEXUS-4 ma zastosowanie również w sferze związanej z mową. Jest to metoda nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna. Obniża poziom stresu, co ma duże znaczenia w niepłynności mowy, poprawia możliwości komunikacyjne i chęć nawiązywania kontaktu z innymi.

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Wypełnij poniższy formularz.
Zapewniamy, że odpowiemy na każdą wiadmość.

You have Successfully Subscribed!