Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Szkolenie

"Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka"

Uczestnik tego szkolenia poznaje założenia metody GPS Growth Trough Play System, która opiera się na relacyjnym podejściu, w myśl którego naturalną przestrzenią, w której dziecko uczy się nowych umiejętności jest wspólna zabawa. 

START: 20 listopada 2023

Dla kogo?

Dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, którzy poszukują wsparcia w budowaniu głębokiej relacji z dzieckiem i wsparcia w kształtowaniu umiejętności społeczno – komunikacyjnych

Szkolenie jest szczególnie dedykowane dla rodziców dzieci:

 • w spectrum autyzmu
 • opóźnionym rozwojem mowy (ORM)
 • trudnościami w nawiązywaniu interakcji społecznych 

Czego się dowiesz?

 • Jak odczytać pozawerbalne komunikaty mojego dziecka i rozumieć jego potrzeby?
 • Jak mogę stać się najważniejszych narzędziem terapeutycznym dla mojego dziecka?
 • Co mogę zrobić, aby wpierać rozwój komunikacji mojego dziecka?
 • Jak rozpoznawać stany zaangażowania dziecka i odpowiednio dostosować formę kształtowania nowych umiejętności?
 • Jak budować motywację mojego dziecka do komunikowania się ze mną?
 • Co mogę zrobić dla siebie, aby czerpać radość i satysfakcję z budowania autentycznej relacji z moim dzieckiem? 

Co zyskujesz?

 • Wiedzę o tym jak wspierać rozwój dziecka oraz na jakie aspekty jego rozwoju szczególnie zwrócić uwagę
 • Nauczysz się rozpoznawać stany zaangażowania dziecka, które są kluczem do rozpoczęcia nauki nowych umiejętności
 • Dowiesz się jak zaplanować rozwojową zabawę, a następnie przenosić nabyte umiejętności do codziennych aktywności
 • Otrzymasz gotowe narzędzie, które pomoże sprawdzić, w jakiej sferze twoje dziecko potrzebuje wsparcia
 • Dowiesz się jakie reakcje w kontakcie z dzieckiem podtrzymują interakcję i wpływają na jego rozwój kompetencji komunikacyjnych.

„Podczas szkolenia opowiadam o to tym:

 • co sprawdza się w prowadzonej przeze mnie od kliku lat terapii
 • z jakich narzędzi korzystam podczas jej prowadzenia
 • dlaczego stawiam na dostrzeganie i akceptowanie potrzeb na pierwszym miejscu, od czego zaczynam
 • dlaczego rodzic jest częścią procesu
 • kim jest opiekun dla dziecka i jaką rolę pełni w jego rozwoju”
 • Szkolenie trwa 3 godziny: od 9.00 do 12.00
 • Koszt uczestnictwa: 250 pln/osoba
 • Maksymalna wielkość grupy: 10 uczestników
 • Miejsce: Wiejska 12c, Włocławek
 • Start warsztatu: 20 listopad, godzina 9.00

Autorka BLOGa i prowadząca warsztaty

Ewelina Damska

Ewelina Damska

Z wykształcenia jestem neurologopedą, filologiem, nauczycielem przedszkola oraz terapeutą metody Growth Trough Play System (GPS).

Poza prowadzeniem terapii i angażowaniem się w rozwijanie Przedszkola i Ośrodka, zajmuję się także procesem adaptacji dziecka oraz prowadzeniem szkoleń dla rodziców, którzy rozpoczynają współpracę z placówką.

Szczególnie interesuję się rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych oraz wprowadzaniem komunikacji wspomagającej.

W mojej pracy towarzyszy mi dużo ciekawości drugiem człowiekiem oraz dążenie do prawdy i autentyczności, które należą do moich wartości

Zapisy na warsztat – tylko poprzez poniższy formularz.

  Imię i nazwisko:

  Numer telefonu:

  Adres e-mail:

  Miejscowość:

  Ulica i nr domu:

  Kod pocztowy: