Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Wsparcie
psychologiczne

Psycholog dziecięcy i dla osób dorosłych

Wsparcie psychologiczne

To systematyczne spotkania mające na celu wsparcie w sferze emocjonalno-społecznej, przepracowanie obciążających nas trudności, praca nad poprawą komfortu psychicznego.

Wsparcie psychologiczne zwykle rozpoczyna się konsultacją z psychologiem, podczas której określamy obszar trudności i wskazujemy właściwe formy pomocy. Dalsze postępowanie jest podyktowane indywidualnymi potrzebami. W ramach szerokiej oferty wsparcia proponujemy:

Metoda Growth Through Play System

Pokazujemy jak dużą rolę w tym może odegrać uważność, akceptacja, dbanie o siebie, budowanie zasobów. Uczymy się być tu i teraz.

Towarzyszymy w patrzeniu na to co trudne, oglądaniu tych kawałków, na które nie chcemy patrzeć z akceptacją i zrozumieniem dla siebie.
W ramach wsparcia rodziców oferujemy:

  • Indywidualne konsultacje z rodzicami
  • Warsztaty online
  • Zajęcia stacjonarne z dzieckiem i rodzicem

Wsparcie metodą IFS

Internal Family System (IFS) to model psychoterapii, który pozwala lepiej zrozumieć różne aspekty siebie np. zachowania, reakcje ciała, myśli i emocje.

Sesje IFS pomagają uzyskać spokój wewnętrzny, samoakceptację i zadowolenie z siebie. Jest to podejście bazujące głównie na doświadczaniu, a nie na rozmawianiu o wydarzeniach. Podczas sesji klient uczy się prowadzić dialog ze swoimi wewnętrznymi częściami. Internal family System to metoda slkuteczna w pracy zarówno z dorosłymi jak i dziećmi.

Terapia poznawczo- behawioralna

Jest to metoda psychoterapii. U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, powodującego cierpienie) sposobu myślenia o sobie, innych ludziach i świecie można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.

Zapytaj o wsparcie psychologiczne oraz możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR